Az államosítás előtt működött villamosenergia-ipari és áramszolgáltató vállalatok repertóriuma.

Az államosítás előtt működött villamosenergia-ipari és áramszolgáltató vállalatok repertóriuma.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 16.
Összeállította: Németh Kálmánné és Lázár Balázs
Budapest, 2005.

A repertórium a magyar villamosenergia-ipar kilenc, az államosítás előtt működött vállalatának (Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára, Hungária Villamossági Rt., Székelyföldi Villamossági Rt., Keletmagyarországi Villamossági Rt., Elektromos Áramszolgáltató Rt., Országos Villamos Művek Rt., Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt., Délmagyarországi Villamos Áramszolgáltató Rt., Magyar Dunántúli Villamossági Rt.) a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyagát teszi könnyebben kutathatóvá.

A kötet bevezetője ismerteti a magyar villamosenergia-ipar történetét 1884-től, Temesvár közcélú villamosításától az ágazat 1948. évi teljes államosítását követő évekig. Röviden szól a feldolgozott iratanyag történetéről és felvilágosítást ad a kiadványban nem szereplő dokumentumokról is.

A repertórium részletesen bemutatja az egyes vállalatok iratanyagát tartalmazó fondokat, majd közli az egyes irattételek pontos raktári jelzetét, címét és évkörét. A kötetet személynév-, intézménynév- és helynévmutató egészíti ki.

Letölthető pdf formátumban itt.