Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma.

Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 13.
Összeállította: Sipos Antalné.
Budapest, 2004.

A Magyar Országos Levéltár 1962-től őrzi a legjelentősebb gyógyszervegyészeti vállalatok: a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Dr. Egger Leo és Egger Izidor Gyógyszervegyészeti Gyár, a Magyar Pharma Gyógyáru Rt., Magyar Gyógyszer és a Phylaxia Szérumtermelő Rt. dokumentumait. A levéltárba került iratanyag nagyon töredékes, mennyiségét tekintve nem tükrözi eléggé azt a fontos szerepet, amelyet ezek a vállalatok a magyar gazdasági életben 1910-től az államosításig betöltöttek. A kiadvány a Magyar Országos Levéltár segédletei sorozatban jelent meg. Műfajából adódóan elsődleges célja, hogy segítse a tájékozódást az iratanyagban és mindenekelőtt megkönnyítse a kutatók munkáját. A kötet bevezetőjében a szerkesztő ismerteti a magyar gyógyszeripar történetét az első kísérletektől a gyógyszergyárak államosításáig (1839–1948). Bemutatja a magyar gyógyszergyártás kiemelkedő alakjait, miközben a legfontosabb gyártási eljárásokról, a leghíresebb hazai készítményekről, találmányokról is olvashatunk. A legjelentősebb gyárak bemutatása mellett, a legnevesebb kis- és középüzemeket is megemlíti termelési profiljuk, gazdasági érdekeltségük szerint csoportosítva. Kitér az iratanyag bemutatására, rendezésük elvi szempontjaira, gyakorlati megvalósításra. Az öt vállalati fond mellett a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. elismert Nyugdíjpénztárának és a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Üzemi Bizottságának két kisebb fondot képező iratanyagát is közli a segédlet. Az iratanyag bemutatáskor a kötet összeállítói arra is törekedtek, hogy megismerjük a gyógyszergyárak történetét, tudományos eredményeit, a szervezeti egységeik jogszabályban meghatározott hatáskörét, feladatait, irataik egyéni rendezési elvét.

Letölthető pdf formátumban itt.