Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a I

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Bp., Gondolat Kiadó - Magyar Országos Levéltár, 2005.

A kötet tárgya az 1945 utáni magyarországi mobilitás, a korabeli társadalom átalakítása és átalakulása, közelebbről az új értelmiség színre lépése. A szerző feltérképezi, milyen erők, reprezentációs, nyelvi szabályok hatottak a korban. Míg a hatalom az egyenlőség eszményét sulykolta, és azt sugallta, hogy a társadalom minden tagja zsebében hordja a marsallbotot, addig a korabeli jelenségek egy részét (a szegénységet vagy a kisebbségek létét) igyekezett – és nem csak rendészeti eszközökkel – láthatatlanná tenni, eltüntetni. Az egyes korszakok uralkodó diskurzusai döntik el, mi számít egy adott közegben igaznak (tudományosnak). A diktatórikus hatalom a kor ellenőrzött nyilvánosságában monopolizálta a saját értelmezését: mobilitásként ábrázolta a változásokat, hogy az egyének saját sorsuk alakulását társadalmi előrelépésként élhessék meg.