A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei
1957. július 2. –december 28. Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Baráth Magdolna és Feitl István. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2006.

A Magyar Országos Levéltár e kötettel folytatja korábban megkezdett munkáját, amelynek során az 1956–1989 közötti történelmi időszak állampártja központi szervének jegyzőkönyveit közzéteszi. Magyarország tavaly ünnepelte az 1956. évi forradalom 250 évfordulóját: jelen kötet szervesen kapcsolódik ehhez az évfordulóhoz, hiszen a forradalom leverésével párhuzamosan jött létre a Magyar Dolgozók Pártja „romjain” az új párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt. Az 1957. év központi bizottsági jegyzőkönyveit már pusztán az rendkívül érdekessé teszi, hogy annak az évnek az alapvető forrásai, amely a forradalom leverését követte. A kötet a korszak ismert szakértői, Baráth Magdolna és Feitl István gondozásában adja közzé a dokumentumokat.