Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civiles.


Fejér György negyven kötetből álló műve – a benne előforduló hibák és tévedések ellenére – a magyar középkorkutatás nélkülözhetetlen segédeszköze. A Codex diplomaticus oklevélszövegei – a sok időközben elveszett dokumentum miatt is – gyakran használt forrásai a középkori magyar történelmet tárgyaló köteteknek. A Magyar Országos Levéltár és az Arcanum Kiadó közös gondozásában megjelent digitális kiadvány az Országos Levéltár őrizetében lévő, Mohács előtti gyűjtemény kutatását segíti hathatósan. A CD-ROM több mint tizenkétezer latin, magyar, német és olasz nyelvű oklevél digitalizált szövegét tartalmazza. A kiadvány nem csak hozzáférhetőbbé teszi Fejér munkáját, hanem jobb tájékozódási lehetőséget is kínál Czinár Mór 1866-ban megjelent betűrendes tárgymutatójának megjelentetésével és a korábbi sajtóhibák korrigálásával.