XVI. századi papír- és vízjelemlékek

 

7.

Henrik borsmonostori apát levele a Magyar Kamarához, melyben rágalmazás miatt bepanaszolja Ciraky Gergelyt

(1529. május 10.  MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Magyar Kamarai Levéltár - Magyar Kamara regisztratúrája - Litterae ad cameram exaratae (E 41) - 1529. No. 1.)

pajzsos P-betű, 1529

KAUFBEUREN papírmalom vízjele (Bajorország)

DMVA-4266

 

 

8.

Bebek Imre és Ferenc levele a Magyar Kamarához, melyben a katonáik fizetésére szükséges pénz mielőbbi kiutalását kérik

(Krasznahorka, 1532. március 22. MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Magyar Kamarai Levéltár - Magyar Kamara regisztratúrája - Litterae ad cameram exaratae (E 41) - 1532. No. 26.)

  

kettős kereszt koronás pajzsban

PRADNIK CZERWONY lengyel papírmalom vízjele

DMVA-4281

 

 

9.

Macedoniai László váradi püspök levele Pemfflynger Istvánnak, melyben köszönetet mond ügyének elintézéséért

(Bécs, 1534. március 1. MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Magyar Kamarai Levéltár - Magyar Kamara regisztratúrája - Litterae ad cameram exaratae (E 41) - 1534. No. 36.)

Kaufbeuren város címere, 1534

KAUFBEUREN papírmalom vízjele (Bajorország), ez a leggyakoribb magyarországi pajzsos címer-vízjel

DMVA-4296

 

 

10.

Francisci Tamás levele Wernher Györgyhöz, melyben Kys Pál deák javainak lefoglalásáról és a nagybányai nemesfémbányászatról tesz jelentést

(1554, március 16. MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Magyar Kamarai Levéltár - Magyar Kamara regisztratúrája - Litterae ad cameram exaratae (E 41) - 1554. No. 18.)

Szent Stephan, 1554

NEISSE papírmalom vízjele (Német-Szilézia)

DMVA-3164