XV. századi magyarországi vízjelek

 

4.

A budai káptalan átíró oklevele

A budai káptalan előtt Biro Gergely óbudai polgár az óbudai Szűz Mária apácakolostor nevében bemutatta a budai káptalan 1374. május 19-én kelt privilégiumát, amely az óbudai apácák által Pál pozsonyi kanonoktól 200 márkáért megvásárolt bizonyos Pozsony megyei  birtokokról szól. A káptalan az oklevelet átírja az apácák részére. (1407. december 6. MOL DL 6220. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét töredékével.)

 

kettős egyszarvúfej 

DMVA 15829

 

 

5.

Zsigmond király átíró oklevele

Zsigmond király előtt Kozma domonkos rendi szerzetes bemutatta az esztergomi káptalan 1375. május 23-án kelt, a nyúlszigeti apácák és a budai káptalan között létrejött egyezséget tartalmazó oklevelét, amit a király szóról szóra átír. (Buda, 1428. május 10. MOL DL 6284. Eredeti, szakadozott papíron, zárópecsét töredékével.)

latin kereszt hármashalmon, 1438

FABRIANO papírmalom vízjele (Itália)

DMVA-15827

 

 

6.

Mátyás király saját kezű aláírásával ellátott oklevél, melyben bíráskodási kiváltságot ad

Mátyás király figyelembe véve Bélteki Drágfi Bertalan udvari familiárisának az érdemeit, őt magát, apját, Miklóst, testvérét, Pétert, valamint Megyericse nevű kastélyuk (Körös m.) kapitányait a szlavón bánok és vicebánok bíráskodása alól kivonja mind birtok mind hivatali ügyekben. A királyi udvarban lehet csak őket perbe vonni. (Tata, 1478. november 12. MOL DL 32852. Eredeti, gyűrűspecséttel megerősített papíron, a király saját kezű aláírásával.)

  

olló, 1478

FABRIANO papírmalom vízjele (Itália)

DMVA 16281