Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam

1: †Engel Pál – C. Tóth Norbert: Itineraria regum et reginarum (1382–1438). Itineraria Sigismundi regis imperatorisque (1382–1437), Mariae (1382–1395) et Barbarae (1405–1438) reginarum consortum eiusdem, nec non Elizabeth reginae (1382–1386), relictae Ludovici I regis. Bp. 2005. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_01/?pg=0&layout=s

2: Horváth Richárd: Itineraria Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 12.) Bp., 2011. https://tti.abtk.hu/kiadvanyok/kiadvanytar/online-kiadvanyok/horvath-richard-itineraria-regis-matthiae-corvini-et-reginae-beatricis-de-aragonia-1458-1476-1490

3: C. Tóth Norbert – Lakatos Bálint – Mikó Gábor: A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. Bp., 2014. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_03/?pg=0&layout=s

4: C. Tóth Norbert: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387–1437. Bp., 2013. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_04/?pg=0&layout=s

5: Szőcs Tibor: A nádori intézmény korai története 1000–1342. Bp., 2014. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_05/?pg=0&layout=s

6: B. Halász Éva – Suzana Miljan: Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium / A körösi comes terrestrisek oklevelei (1274–1439). Bp.–Zagreb, 2014. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_06/?pg=0&layout=s

7: C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész. A kanonoki testület és az egyetemjárás. Bp., 2015. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_07/?pg=0&layout=s

8: C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. A sasadi tizedper 1452–1465 közötti „krónikája”. Bp., 2015. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_Sub_08/?pg=0&layout=s

9: C. Tóth Norbert: Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100–1543. Bp., 2019. http://real.mtak.hu/104836/

10: C. Tóth Norbert: A nyitrai székeskáptalan archontológiája / Archontologia Nitrianskej sídelnej kapituly 1111–1526. Bp., 2019. http://real.mtak.hu/99091/

11: C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 15.). Kalocsa, 2019. http://real.mtak.hu/102148/

12: C. Tóth Norbert: A pozsonyi társaskáptalan archontológiája / Archontológia Prešpurskej kolegiátnej kapituly 1204–1462. Bp., 2020. http://real.mtak.hu/121784/

13: C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században III. rész. Az ún. 1397. évi esztergomi székeskáptalani egyházlátogatási jegyzőkönyv. Bp., 2021. http://real.mtak.hu/135092/

14: C. Tóth Norbert – Németh Péter: Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért (Függelékül a Megyery család oklevelei és egykori levéltáruk jegyzéke) Bp., 2023. http://real.mtak.hu/167846/

15: Mikó Gábor: Egy levéltár régmúltja. A Zarka család középkori okiratai. Bp., 2023. https://real.mtak.hu/178979/

16: C. Tóth Norbert: A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543. Bp., 2023.  https://real.mtak.hu/189641/