Zala Megye Helytörténeti Lexikona

 

Zala megye helytörténeti lexikona

Kéziratos regesztagyűjtemény

A Zala Megyei Levéltárban őrzött gépelt másolatok digitalizált változata

 

A digitalizálást
a Zala Megyei Közgyűlés
támogatta.

 

A kéziratos regesztagyűjtemény (levéltári források kivonatos jegyzeteinek gépelt másolata) az 1960-as években jött létre, annak a kutatómunkának az eredményeként, melynek célja Zala megye helytörténeti lexikonának megírása és kiadása volt. A zalai települések legfontosabb történeti és statisztikai adatait 1962 és 1968 között, zömében kiadatlan levéltári forrásokból gyűjtötték össze a kor neves szakemberei, a Zala Megyei Tanács megbízásából. Az anyaggyűjtés a történeti Zala megye teljes területére kiterjedt, de csak a Veszprém megyéhez (ideiglenesen vagy végleg) csatolt települések történetét dolgozták fel, illetve írták meg. Az egykori Balatonfüredi, Sümegi és Tapolcai járások anyaga "Veszprém megye helytörténeti lexikona" 2. köteteként, 1988-ban jelent meg, míg a Zala megyéhez 1979. január 1-jén visszacsatolt Keszthelyi járás anyagát 1991-ben jelentette meg Kovacsics József "Zala megye helytörténeti lexikona. Keszthely és környéke" címmel. Az egykori Jugoszláviához csatolt (napjainkban Horvátországhoz és Szlovéniához tartozó) települések pártutasításra Jugoszláviának átadott kéziratanyagának további sorsa ismeretlen, a jelenlegi Zala megyére vonatkozó adatgyűjtés anyaga viszont feldolgozatlanul és kiadatlanul maradt fenn a Zala Megyei Levéltárban, miután a tervezett könyv megjelentetését végül sem az Akadémiai Kiadó, sem a Zala Megyei Tanács nem vállalta. (A kézirat keletkezési körülményeiről lásd bővebben dr. Kovacsics József összefoglalását [Zala megye helytörténeti lexikona. Keszthely és környéke. Budapest, 1991. 8-13. p.]: Történet.)

A Zala Megyei Levéltár Kézirattárában őrzött 26 doboznyi, 15.041 oldal terjedelmű kézirat (a regesztagyűjtemény eredeti jegyzeteinek gépelt másolata) Zala megye jelenlegi területéről 523 egykori és mai zalai település legfontosabb történeti és statisztikai adatait tartalmazza az első középkori okleveles említésektől az 1960-as évekig. (A települések listáját lásd: Tartalom.)

A zalai településtörténeti kutatásokhoz nélkülözhetetlen kéziratos regesztagyűjtemény digitalizálását az Arcanum Adatbázis Kft. végezte el 2009-ben, a Zala Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával, az "Ezer éves Zala" című program keretében. A digitalizált változat a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon, a Közgyűjteményi Könyvtár, Levéltári Kiadványok, Zala megye útvonalon érhető el.