A Zala Megyei Levéltár középkori oklevelei 1240(1019)-1526

Digitális másolatok adatbázisa

A Zala Megyei Levéltár Mohács (1526) előtti, latin nyelvű okleveleinek gyűjteményét 1959 és 1962 között alakította ki Degré Alajos. Az eredeti (pergamen vagy papír) oklevelek nagy része a zalavári és a kapornaki konventek - intézményünkbe került - hiteleshelyi levéltáraiból származik, ezeket egészítette ki Degré a Zala megyei köznemesi családi levéltárakból kiemelt középkori oklevelekkel. A gyűjteményt az 1980-as évek elején tovább gyarapították a levéltár anyagából a rendezések során folyamatosan előkerült eredeti oklevelekkel, illetve későbbi szövegátiratokkal és másolatokkal.

A levéltár gyűjteménye napjainkban 438 darab (eredeti vagy átírt) 1526 előtti oklevelet tartalmaz. Az oklevélgyűjtemény levéltári jelzete: ZML DL XV. 1.

A gyűjteményben őrzött legkorábbi eredeti oklevél dátuma 1240. április 6., kezdő dátumként azonban az 1019. évet tüntettük fel, mert későbbi átiratok és másolatok formájában rendelkezünk Szent István király 1019. évi zalavári adománylevelének szövegével is. Az oklevélgyűjtemény záró dátuma a magyar középkor végének tekintett 1526., a mohácsi vész éve.

Levéltárunk 2008-ban kötött együttműködési megállapodást a Magyar Országos Levéltárral oklevélgyűjteményünk egészének digitalizálásáról, adatbázisba rendezéséről és internetes közzétételéről. Okleveleink digitalizálására egy, az Országos Levéltár által irányított és a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollágiuma által támogatott pályázati program keretében került sor 2009-ben. A digitalizálást a budapesti GDL Zrt. végezte, az adatbázis - munkatársunk, dr. Bilkei Irén közreműködésével - az Országos Levéltárban készült, míg az internetes közzétételről a fővárosi Arcanum Adatbázis Kft. gondoskodott.

A Zala Megyei Levéltár középkori okleveleinek digitális másolatai 2010. március 29. óta a Magyar Országos Levéltár központi, "Collectio Diplomatica Hungarica" (Magyar oklevelek gyűjteménye) című adatbázisában érhetők el az interneten. Az online adatbázis az oklevelek elő- és hátoldalának, valamint más érdemi részletének (például pecsétjének) digitális fotóit tartalmazza, az oklevelek azonosító adatai alapján készített nyilvántartási (visszekeresési) rendszerben.

 

Az oklevelek jegyzéke

A Zala Megyei Levéltár digitalizált oklevelei a "Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 1019-1526" című lajstrom (nyilvántartási segédlet) segítségével kutathatók. E lajstrom a központi adatbázisban szereplő alapadatokon túl tartalmazza még minden egyes oklevél címét (rövid tartalmi leírását az oklevél címzettjének és tárgyának megjelölésével), néhány esetben pedig az oklevél magyar nyelvű tartalmi kivonatát (regesztáját) is, és egyaránt lehet benne keresni személy- és földrajzi neveket vagy tárgyszavakat - tehát jóval bővebb tartalmi keresést tesz lehetővé, mint a központi adatbázis.

 

Használati útmutató

Mivel jelenleg még nincs közvetlen kapcsolat a Zala Megyei Levéltár nyilvántartásában található oklevéljegyzék és a Magyar Országos Levéltár digitális képeket tartalmazó, központi adatbázisa között, ezért a kutatóknak az alábbi módszert ajánljuk:

Amennyiben valaki olyan oklevelet keres, amelynek a szakirodalomból ismert a kiadási dátuma, azokat írja be a Magyar Országos Levéltár adatbázis keresőfelületének második sorába xxxx-xx-xx módon (például: 1477-06-25), ezután jelölje ki a Zala Megyei Levéltár négyzetét, majd kattintson a "keres" szóra. Ezután a megjelenő táblázat első sorában az aláhúzott számra kattintva a kinyíló ablakban megjelennek az oklevél alapadatai, majd ott a "képek" feliratra kattintva lesz látható a digitális felvétel (az oklevél előlapja, hátlapja, esetleges boríték, jegyzetek, stb.) Az így talált kép igény szerint nagyítható.

Ugyanez az eljárás abban az esetben, ha ismert az oklevél Magyar Országos Levéltár-beli DL vagy DF száma, amit a keresőfelület első sorába kell beírni.

Amennyiben a keresett oklevélnek csak a Zala Megyei Levéltár-beli DL száma ismert, a "Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 1019-1526" című lajstromban az egyes oklevelek leírásánál, a "Régi jelzet" elnevezésű sorban, az U 502 / 1-434. sorszám segítségével lehet azonosítani a keresett oklevelet.

Amennyiben a Zala Megyei Levéltár okleveleiben előforduló személy- és földrajzi nevekre vagy jogi fogalmakra (tárgyszavakra) keres valaki, használja a "Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 1019-1526" című, PDF-formátumban elérhető lajstrom keresőjét (beírva a keresősorba az illető tulajdonnevet vagy szót, a "keresés" gomb kilistázza a találatokat). A megtalált oklevelek fejrészében szereplő adatok alapján az irat képe előhívható a Magyar Országos Levéltár keresőjének segítségével.