A megyei és járási tisztségviselők, ill. tisztviselők szolgálati idejének adatbázisa 1138 - 2004

Adatbázisunk az első ismert írásos említéstől, 1138-tól egészen napjainkig (2004. június 30-ig) közli Zala megye - központi és járási - választott tisztségviselőinek (és 1848 előtt választott országgyűlési követeinek), valamint kinevezett főbb tisztviselőinek nevét és szolgálati (hivatali) idejét.

A személyneveket a források esetleges következetlenségeit kiküszöbölve, egységes helyesírással - latinból is magyarra fordítva -, az általánosan elfogadott és ma is használatos névalakban adjuk közre. Címtárunkban a neveknél a következő rövidítéseket alkalmaztuk: dr. - doktor (jogi vagy orvos}, ifj. - ifjabb, nb. - nembéli (nemzetségbéli), v. - vitéz.

Mivel az egyes tisztviselők pontos szolgálati idejét jobbára csak a 18. század elejétől ismerjük, az ennél korábbi dátumok általában az adott tisztviselő első és utolsó, vagy éppen egyetlen ismert említésének időpontját jelölik. A 18. század elejétől már többnyire napra pontosan ismerjük a tisztikar tagjainak szolgálati idejét, ezért az ennél későbbi kezdő dátumok általában a választás vagy kinevezés, míg a záró dátumok a lemondás, leváltás, áthelyezés vagy elhalálozás időpontjának felelnek meg. Az utóbbi körülményre címtárunkban kis kereszttel (†) utalunk. A kezdő vagy záró dátumok helyén található kérdőjel az adatok hiányát jelöli, míg a zárójelbe tett kérdőjel a közvetlenül előtte álló adat bizonytalanságát jelzi.

Az adatbázisban kereshetünk személynév, tisztség, időpont és járások szerint, valamint ezek kombinációival is.

Szerkesztette:Molnár András
Az adatbázist készítette:Pintyőke Gábor
A digitális térképeket rajzolta:Nagy Béla
Az adatokat összegyűjtötte (és frissítette):Bilkei Irén (1138-1596)
Turbuly Éva (1597-1750)
Kapiller Imre (1750-1810)
Molnár András (1810-1849)
Halász Imre (1849-1861)
Foki Ibolya (1861-1909)
Káli Csaba (1910-2004)

Az adatbázis elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Zala Megye Közgyűlése támogatta.