Közgyűlési jegyzőkönyvek mutatója 1861-1900

Zala Vármegye Bizottmányának, Zala Vármegye Tisztiszékének és Zala Vármegye Törvényhatósági Bizottmányának, vagyis a vármegyei közgyűléseknek a jegyzőkönyvei Zala megye polgári kori történetének alapvető és nélkülözhetetlen forrásai. Mivel a megyei közgyűléseken nem csak a megye közigazgatására, annak társadalmi, politikai és gazdasági életére vonatkozó döntések születtek, hanem számos esetben itt hoztak határozatot - vagy hirdették ki más hatóságok intézkedéseit - egyes személyek vagy települések sorsát érintő kérdésekben is, a korszakkal foglalkozó kutató az esetek többségében nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a forráscsoportot.

Az eredeti betűsoros mutatók közül azonban csak néhány kötet került a levéltár őrizetébe, ezért a kutatás megkönnyítése céljából sürgető feladattá vált az egykorú betűsorosok hiányából fakadó hátrányokat kiküszöbölő, a jelenkor kutatási igényeit kielégítő segédlet létrehozása.

Ezt próbáltuk megvalósítani az itt elérhető adatbázissal, amelyet a korabeli jegyzőkönyvek egyes napirendi pontjai alapján állítottunk össze. Az összeállítás időrendi sorrendben készült. Egyelőre a következő évek feldolgozása történt meg: 1861-1864, 1867-1868, 1870-1871, 1877-1891, 1893-1897, 1899. Részben feldolgozva: 1866, 1869. A mező jobb oldalán a közgyűlés dátuma, bal oldalán a napirendi pont száma található. Az egyes éveken belül esetlegesen hiányzó napirendi pontok az illető jegyzőkönyvek hiányát jelzik.

Mivel az egyes napirendi pontok egykorú tárgymeghatározásai nem mindig fedték teljesen az adott tárgy tényleges tartalmát, ezt minden egyes napirendi pont esetében felülvizsgáltuk, ennélfogva az adatbázisba már az általunk elvégzett, valódi tartalmat tükröző tárgymeghatározás mai keresési szempontoknak megfelelő kulcsszavai kerültek be.

Az eredeti forrásban ugyanannak a vezeték- és keresztnévnek, vagy helységnévnek többféle variációja is előfordul, érdemes mindegyikkel próbálkozni. Pl. Weisz-Weis, Móricz-Móric, Paier-Pajer, Bellatinc-Belatinc stb.

A közgyűlési jegyzőkönyvi bejegyzések természetesen a történeti Zala megyére vonatkoznak, így az adatbázisban a ma Horvátországhoz, Szlovéniához és Veszprém megyéhez tartozó egykori zalai területek történetére is lehet kutatni.

Terveink szerint az adatbázist a későbbiekben a hiányzó évek anyagával folyamatosan bővítjük.