Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1555-1710

Regeszták adatbázisa digitális másolatokkal

Zala vármegye (1596-tól 1715-ig Somogy vármegyével egyesített) nemesi közgyűlésének és törvényszékének legkorábbi, 1555 és 1678 közötti, eredeti jegyzőkönyvei két kötetben maradtak fenn a Zala Megyei Levéltárban. Az első, 1555-től 1632-ig terjedő kötet 432 számozott oldalból, a második, 1634-től 1678-ig terjedő kötet pedig 222 oldalból áll. A Somogy Megyei Levéltár őriz egy "Prothocollum Antiquum" című, 18. századi másolatgyűjteményt, melynek 1-62 oldalai Zala és Somogy megyék közgyűlési jegyzőkönyveinek és iratainak 1658 és 1710 közötti töredékeit tartalmazzák.

E három, latin nyelvű jegyzőkönyv magyar nyelvű tartalmi kivonatait (regesztáit), valamint az eredeti oldalak digitális (képi) másolatait egy országos - más megyék hasonló iratanyagát is felölelő - adatbázis tartalmazza.

Az adatbázist az Arcanum Adatbázis Kft. készítette 2007 és 2009 között az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa megbízásából, Budapest Főváros Levéltára szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatásával.

Az adatbázis elkészítése során a Zala Megyei Levéltárban őrzött eredeti közgyűlési jegyzőkönyvek és a Somogy Megyei Levéltárban található másolatgyűjtemény beszkennelése mellett az alábbi könyveket, illetve kéziratot digitalizálták:

  1. Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. kötet. 1555-1609. (Zalai Gyűjtemény 29.) Zalaegerszeg, 1989. 167 p.
  2. Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. kötet. 1611-1655. (Zalai Gyűjtemény 39.) Zalaegerszeg, 1996. 189 p.
  3. Tóth Péter: Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. In: Somogy megye múltjából 1990. (Levéltári évkönyv 21.) (Szerk. Kanyar József) Kaposvár, 1990. 15-62. p. (Zala és Somogy megyék közgyűlési jegyzőkönyveinek és iratainak 1658 és 1710 közötti töredékei: 51-61. p.)
  4. Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1678. Kiadatlan kézirat.

 

Az adatbázis használata

A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon az Adatbázisok Levéltári iratgyűjtemények részében alatt található egy általános keresőfelület az oldalon tárolt adatokhoz. Ahhoz, hogy csak a fent említett jegyzőkönyveinek adatai között történjen a kutatás, az Összetett keresés alatti szűkítési lehetőségket kell használni. A "Kategória" listából a "Jegyzőkönyvek", a "Levéltár" listából pedig a "Zala Megyei Levéltár" négyzetet kell bejelölni. Ezután a közgyűlési jegyzőkönyvek regesztáinak adatbázisában dátumok és tetszőleges szövegek (személy- és földrajzi nevek, valamint a tárgymutatónak megfelelő kulcsszavak) beírásával kereshetünk. A jegyzőkönyvek digitális másolataihoz (az eredeti kéziratoldalak képeihez) a szöveges keresés eredményeképpen talált regeszták alapján juthatunk el.