Hónap dokumentuma 2019. november

A Kaposvári Vas- és Fémipari Kombinát Munkástanácsának és dolgozóinak kérelme Somogy megye főügyészéhez a letartóztatott Gábriel János ügyében

Kaposvár, 1956. november 6.

 

Jelen forrásközlés a Kaposvári Vas- és Fémipari Kombinát Munkástanácsának és dolgozóinak azon kérelme, melyben a megyei főügyésztől munkatársuk, a letartóztatott és Ungvárra hurcolt Gábriel János szabadon bocsátásáért folyamodnak.

A letartóztatott Gábriel János az 1956-os forradalom és szabadságharc megyei történetének egyik legjelentősebb alakjának számított. Gábriel János a mozdonyvezető Gábriel Mihály és Szekeres Terézia ötödik gyermekeként született Kaposváron. Elvégezve az elemit ipariskolában tanult tovább, ahol a kocsifényező végzettséget szerzett. 1921-ben megkapta a mesteri címet, egészen 1949-ig mint kisiparos dolgozott. Az első világháborúban az olasz és orosz fronton teljesített katonai szolgálatot. A második világháborúban is behívták katonai szolgálatra, ekkor hátországi feladatokat teljesített 1940 és 1942 között. A második világháborút követően, 1945-ben a Független Kisgazdapárt tagja volt. Gábriel neve akkor vált – elsősorban megyei szinten ismertté –, amikor 1947 során a kaposvári hadifoglyok hozzátartozóinak nevében memorandumot szerkesztett, amit át is adott az akkor a köztársasági elnöki tisztséget viselő Tildy Zoltánnak. Ezek után több párt felkérését is elutasítva a Demokrata Néppárthoz csatlakozott. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon indult, és a Somogy vármegyei pártlistán pótképviselő lett, 1948 áprilisában Kolbert János mandátumfosztása után hívták végül csak be. Gábriel Jánost mandátuma leteltével követően a Magyar Dolgozók Pártja invitálta soraiba, azonban ezt az ajánlatot elutasította, ezt követően súlyos retorziók érték: főbérleti lakásától megfosztották, felesége varrodáját is bezárták, kisiparának gyakorlásában pedig teljes mértékben ellehetetlenítették. Csak 1952-ben tudott elhelyezkedni, amikor is a kaposvári vaskombinátban a festőrészleg vezetője lett.

Gábriel János politikai szerepvállalása az 1956-os eseményekkel vett új lendületet: október 25-én a vállalati munkástanács, majd két nappal később a Somogy Megyei Forradalmi Bizottság tagjává választották, majd 29-én a megyei forradalmi intézőtanács elnöke lett. 1956. november 4-én a szovjet hatóságok letartóztatták, majd Ungvárra szállították, egyhetes fogsága után a Belügyminisztérium őrizetébe került. Ezt követően, 1957. január 18-án az ügyészség bűncselekmény hiányában szabadlábra helyezte. Későbbiekben mégis letartóztatták, és 1958. január 9-én a Kaposvári Megyei Bíróság bűnösnek találta szervezkedés vádjában, márciusban büntetését fél évvel csökkentve két évre ítélték, korábbi elzárását is beszámítva. Gábriel János még ez év június 11-én feltételesen szabadult a váci börtönből, majd még fél évig rendőri felügyelet alatt állt. Régi munkahelyét, a kaposvári vaskombinátban nem kapta vissza, más munkahelyen való elhelyezkedését pedig a helyi hatóságok akadályozták meg. A rendszeressé váló rendőri zaklatások elől lányához, Budapestre költözött. 1966-ban ment nyugdíjba a Kereskedelmi Asztalos- és Lakatosipari Vállalat dolgozójaként. Négy évvel később, 1970-ben Kaposváron hunyt el. Posztumusz 1956-os Emlékéremmel tüntették ki.

A forrásszöveg közlésénél a szöveghűségre törekedtünk, a maitól eltérő módon írt szavakat, az esetlegesen előforduló elírásokat változatlanul hagytuk, a szövegben ezeket jeleztük. A forrásszöveget magyarázó jegyzetekkel láttuk el.

 

Farkas Péter

 

 

A Kaposvári Vas- és Fémipari Kombinát Munkástanácsának és dolgozóinak kérelme a Somogy megyei főügyészhez a letartóztatott Gábriel János ügyében

Kaposvár, 1956. november 6.

 

Csiszár János

Megyei Főügyész Elvtárs

Helyben                                                                                 Kaposvár, 1956. nov. 6.

 

A Kaposvári Vaskombinát dolgozói, valamint munkástanácsa egyhangulag (sic!) elhatározták, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Gábriel János, vállalatunk dolgozójával szemben a legmesszebbmenő szolidaritást vállal.

Tudomásunk arról nincs, hogy fent nevezett dolgozótársunk népellenes cselekedetet követett volna el. Vállalatunknál mindenkor a legbecsületesebben, legszorgalmasabban végezte a reá bízott munkáját, továbbra is szükségünk van munkájára. Politikailag tevékenysége kifogás alá nem esett.[1]

Kérjük a Megyei Főügyészséget, hogy szabadlábra való helyezését mielőbb eszközölje.

 

KAPOSVÁRI VASKOMBINÁT

MUNKÁSTANÁCSA

            Gaál János                              [olvashatatlan aláírás]             [olvashatatlan aláírás]

 Munkástanács elnöke                        Munkástanács elnök-             Munkástanács titkára

                                                                   helyettese

            Sörös József                                                                           Ratakics Andor

       intézőbizottsági tag                                                                    intézőbizottsági tag

 

            Mayer János                           Gaál József                          [olvashatatlan aláírás]

                  öntő                                      formázó                                      formázó

 

            Pótó László                             Fenyő László                          Bajzik István

            esztergályos                            esztergályos                            esztergályos

 

            Csima József                          Zsobrák János                         Bencze Géza

                 lakatos                                    lakatos                                    lakatos

 

 

Forrás: MNL SML XXV. 21. f. Somogy Megyei Bíróság iratai. Büntetésvégrehajtási Csoport iratai. A B.933/1957. számú perirat melléklete.

Gépelt írott, hitelesített tisztázat.

Közölte: Szántó László (főszerk.): Somogyország ötvenhatban. Dokumentumok, emlékezések és történetek a forradalomról, I.. Kaposvár, 2017, Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. 290–291.

 [1] Gábriel János (1894–1970). 1956. október 25-től a vállalati munkástanács, két nappal később a megyei forradalmi bizottság tagjává választották. 1956. október 29-től kezdve pedig a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács elnöke volt.