A hónap dokumentuma 2016. szeptember

Tudósítás Szigetvár 1566-os elestéről

 

Szigetvár 1566-os törökök általi elfoglalásának, valamint Zrínyi Miklós és társai hősi halálának 450. évfordulója kapcsán a XV. 26. Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum anyagában található levelet választottuk ennek a hónapnak a dokumentumának. A levél vagy levéltöredék írója és címzettje ismeretlen. Ugyanígy nem tudjuk pontosan datálni sem. Az sem teljesen kizárt, hogy későbbi hamisítvány.

 

 

A levél betűhív átirata

 

az wra zulymany tsyzar: nagy ereyet jndyta

wgy mynts nyeg zaz ezer nepets, mykor az

Zawa melle zallots wolna, kyraly nagy zep

keozulettel, magyar orzag bely feo wrakal,

es erdely feo wrakal, es jambor feo zolgaywal

es az koltsos warosbely feo nepekel, tsyzarts meg

keresze nagy byzodalomwal, tsyzaral zembe leon

kyraly, nandor feyerwaro follywk az dwna

zava keozben az zerem zyeg wegeben

tsyzarts, ots kyraly nagy dragá ayandekokwal

meg ayandekoza,

 

tsyzar azon kepen kyralty meg ayandekoza

zep feo lowakal, es eoltezetekel, kyralts meg

jeots erdelbe be botsyatsa, tsyzar meg zalla

pertaly baza altal gywlats, eon maga mene          ez eztendeoben

Szygets wara ala, nyegven ezer tatsarts

walogata az fel feoldre, kyraly myhelts

erdelben haza jeots wolna, nag zep nepe

kyralynak az korts kezen wala, kyraly ottan

jndyta hadat zaka wara ala, kyts nem sok

jdeyglen wyt wolna, nag ereos ostromal meg

wewe, pertaly baza gywlat ereos wyad(a)

lomwal, es ostromwal meg wewe

 

gywlats, az bennewalo witezeket lewagat

kykets raba teonek bennek: zulymany tsyzar

kylents ostromot tetete; syget waran, kyt nag

ereos ostromal meg wetete, az jo wytez

jzryny myklos ots am el wesze , wele egyenben

nagy sok jambor witezek wele el weszenek

es raba leonek, ne tsyak azok de ots mind

az feold nepe, : merts az tehetetlen ferdynand

kyraly, meg sem mere az tsizar hadat latny,

nem hogy az witez jzriny myklozt meg

syegeteni

 

(tsyzarnak am ots leon halala,)

kyraly jnditsa hadat az jo tokay wara ala,

az tsatarok jmar az fel feoldet mynd el

szagwlta wala, mynd kassayglan, kyraly nem

sok jdeo  mwlwan, meg wotte walna (tokaly)

tokayts ha tsyzar meg nem holts lezen wala, merts

(de) az sygets meg wetele korts jmar tsyzar

meg holts wala, kyn az nemets tsyzarnak,

leon nagy ereome,

mynd az teoreok had az korts le zalla es

wy tsyzarts az kort walaztanak,

 

A levél megközelítő tartalma a mai olvasat, illetve helyesírás szerint

Szulejmán császár nagy haderőt indított, mintegy négyszázezer főt, és a Száva mellett táborba szállt. A király nagy előkészületek után magyarországi urakkal, erdélyi főurakkal és jámbor főszolgáival és a kulcsos városbeli fő népekkel a császárt megkereste nagy reményekkel. A császár Nándorfehérvárnál találkozott a királlyal, a Duna-Száva közben a Szerémség végében. A király a császárt ott nagy és drága ajándékokkal halmozta el.

A császár ugyanúgy megajándékozta a királyt szép lovakkal és öltözetekkel. A király pedig őt Erdélybe beengedte. A császár megszállta egy basa által Gyulát, és önmaga Szigetvár vára alá ment. Negyvenezer válogatott tatárt a Felföldre küldött. A király mihelyt Erdélyből hazajött, számos népet gyűjtött koronája alá. A király ekkor hadat indított Zaka(?) vára alá, amit nem sokáig ostromolt, mert nagy, erős ostrommal bevette. (?) basa Gyulát nagy küzdelem után bevette.

A benne való vitézeket megölette vagy rabságba vetette. Szulejmán császár kilencszer ostromolta Szigetvár várát, amit nagy, erős ostrommal vett be. A vitéz Zrínyi Miklós ott lelte halálát, és sok jámbor vitéz vele veszett, vagy rabságba került a föld népe is, mert a tehetetlen Ferdinánd király meg sem meri az császár hadát látni, nemhogy a vitéz Zrínyi Miklóst megsegíteni

A császár meghalt. A király hadát Tokaj vára alá indította. A tatárok immár a Felföldet is végigdúlták Kassáig. A király nem sok idő múlva elfoglalta volna Tokajt, ha a császár meg nem halt volna, mert Szigetvár bevételekor a császár már halott volt. Ez a német császárt nagy örömmel töltötte el. Az egész török had akkor hazavonult és új császárt választottak.

 

Készített: Kesztyűsné Csuti Judit