Forrásaink a reformációról - kiadvány

2018.10.24.
MNL Fejér Megyei Levéltára

A reformáció ötszázadik évfordulójához kapcsolódóan megjelent levéltárunk forráskiadványa, a Forrásaink a reformációról – Dokumentumok az MNL Fejér Megyei Levéltárából.

A kötetben szereplő 139 forrás csaknem három évszázad vallástörténelmének tanúbizonysága, a közölt dokumentumok közül a legkorábbi 1691-ben, a legkésőbbi 1975-ben keletkezett. A gyűjteményben egyes korok történeti jelentőségük vagy forrásgazdagságuk miatt nagyobb hangsúlyt kaptak, miközben más időszakokból érdemi források hiányában kevesebb irat került publikálásra. Az összegyűjtött dokumentumok döntő többsége a 18. században keletkezett, mivel javarészt ekkorra tehetőek azok a vallási konfliktusok, amelyek a megye felekezeti viszonyait napjainkig meghatározzák.

Sorozatszerkesztő: Kovács Eleonóra
A sorozatszerkesztő munkatársai: Brigovácz László, Husvéth András, Kollega Tarsoly István, Szálkai Tamás, Varga Zsolt
Szerkesztő: Bödő István
A forrásokat válogatta, átírta, fordította és jegyzetekkel ellátta: Bödő István, Gulyás Anita, Halasiné Hajnal Judit, Kesztyüsné Csuti Judit, Kovács Attiláné, Pál Edit, Rieder Ferencné, Varga Katalin
Bevezető: Bödő István
Az előszót írta: Kovács Eleonóra
Rövidítésjegyzék, függelék: Gulyás Anita, Kesztyüsné Csuti Judit, Pál Edit
Olvasószerkesztő: Varga Zsolt
Borítóterv: Szálkai Tamás

Utolsó frissítés:

2018.10.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges