Bevezető

A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyeletével kapcsolatos tudnivalók

Az MNL Fejér Vármegyei Levéltára a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a végrehajtására kiadott, a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló, 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet, illetve a 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján ellátja az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek és tartósan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok iratkezelésének felügyeletét.

Az „Iratkezelés felügyelete” menüpont alatt útmutatók, dokumentumminták, jogszabály kivonatok találhatóak a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésével kapcsolatban. A jegyzőkönyv- és szabályzatminták egy része letölthető, s ezek értelemszerűen behelyettesíthetők az egyes szerveknél valóban előforduló adatokkal. A dokumentumokat az iratkezelés felügyeletének négy mozzanata köré csoportosítottuk:

Iratkezelési szabályzatok, irattári tervek véleményezése

Iratátadás-átvétel

Selejtezés

Szervellenőrzés

A levéltárunk illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyelete levéltári referensek között elosztott. Amennyiben olyan kérdésük van, melyre a honlapunkon elhelyezett dokumentumokat alaposan tanulmányozva sem találtak választ, úgy forduljanak az alábbi referenseikhez:

– Rendőrség, katasztrófavédelem: Szima Viktória levéltáros

– Bíróságok, ügyészségek: Bödő István főlevéltáros, levéltár-igazgató

– Fejér Megyei Kormányhivatal: Dakó Péter levéltáros

– Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és önkormányzati hivatalai járásonként:

Bicskei járás: Gulyás Anita főlevéltáros

Dunaújvárosi járás: Dakó Péter levéltáros

Gárdonyi járás: Bödő István főlevéltáros, levéltár-igazgató

Enyingi járás: Pál Edit főlevéltáros

Martonvásári járás: Bödő István főlevéltáros, levéltár-igazgató

Móri járás: Kovács Attiláné főlevéltáros

Sárbogárdi járás: Bödő István főlevéltáros, levéltár-igazgató

Székesfehérvári járás: Dakó Péter levéltáros

Oktatási, közművelődési intézmények:

Gulyás Anita főlevéltáros, Kovács Attiláné levéltáros, Pál Edit főlevéltáros

Reméljük, hogy a honlapunkon közzétett dokumentumokkal hozzájárulunk az Önök esetleges – iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos – kérdéseinek tisztázásához.