Másolattár

Másolattár

1.

A baracskai református egyház története 1897.- 21 p.

2.

Abai református egyház története 13 p.

3.

A csákvári református egyház története 1896.- 26 p.

4.

A mányi református egyház története 1896.- 28 p. + 8 p. kivonat

5.

A bicskei református egyház története 1896.- 53 p.

6.

A seregélyesi református egyház története 25 p.

7.

A bodméri református egyház története 1896.- 22 p.

8.

A felcsúti református egyház története 1896.- 19 p.

9.

Kajászó-szentpéteri református egyház története 1896.- 15 p.

10.

Sárbogárdi, Tinordi református egyház története 1896.- 23 p.

11.

A tabajdi református egyház története 1896.- 23 p.

12.

Sukorói református egyház története 1926.- 3 p.

13.

A velencei református egyház története 1896.- 12 p.

14.

A vértesacsai református egyház története 1898.- 12 p.

15.

A zámolyi református egyház története 1890.- 39 p.

16.

A vaáli református egyház története 1896.- 21 p.

17.

A verebi református egyház története

18.

A mezőszilasi református egyház története 9 p. 1879

19.

Agárdpuszta katolikus egyház története 7 p.

20.

Agárd-Dinnyés katolikus egyházközség 9 p.

21.

Apátszállás katolikus egyház története 2 p.

22.

Árki katolikus egyház története 4 p.

23.

Bakonykúti katolikus egyház története 8 p.

24.

Bakonysárkány katolikus egyház története 17 p.

25.

Balinka katolikus egyház története 15 p.

26.

Bicske katolikus egyház története 14 p.

27.

Kuthy István: A bodajki templom és búcsújáróhely építkezéseinek felszerelésének története és leírása 1954.- 59 p.

28.

Csabdi és Vasztély katolikus egyház története 9 p.

29.

Csókakő katolikus egyház története 21 p.

30.

Csór katolikus egyház története 15 p.

31.

Etyek katolikus egyház története

32.

Fehérvárcsurgó katolikus egyház története 18 p.

33.

Felcsút és Óbarok katolikus egyház története

34.

Füle katolikus egyház története 14 p.

35.

Gárdony katolikus egyház története 5 p.

36.

Guttamási katolikus egyház története 5 p.

37.

Inota katolikus egyház története 13 p.

38.

Iszkaszentgyörgy katolikus egyház története 15 p.

39.

Isztimér katolikus egyház története 11 p.

40.

Kápolnásnyék katolikus egyház története 16 p.

41.

Kisláng katolikus egyház története 7 p.

42.

Nadap katolikus egyház története 18 p.

43.

Pákozd katolikus egyház története 25 p.

44.

Pusztavám katolikus egyház története 30 p.

45.

Sárpentele katolikus egyház története 8 p.

46.

Sárszentmihály katolikus egyház története 4 p.

47.

Söréd katolikus egyház története 15 p.

48.

Sukoró katolikus egyház története 13 p.

49.

Szabadbattyán katolikus egyház története 21 p.

50.

Szár és Újbarok katolikus egyház története 29 p.

51.

Tabajd katolikus egyház története 11 p.

52.

Tordas katolikus egyház története 15 p.

53.

Úrhida katolikus egyház története 9 p.

54.

Velence katolikus egyház története 27 p.

55.

Szita László: Boros István (1891-1980) 11 p.

56.

Molnár Gyula: Mezőszilas története 14 p.

57.

Molnár Gyula: A Szilas-Balhási Kenessey-család naplójából 1935.- 12 p.

58.

A Szilas-Balhási Kaszinó 1839-es rendszabásai

59.

Bukovszky György: Mezőgazdasági tájkutatás kiadványok enyingi járásra vonatkozó vízgazdálkodási kérdésének leírása 1958.- 19 p.

60.

Bautier, Robert Henrik: A levéltárak a történeti kutatás szolgálatában 1959.- 37 p.

61.

Bittner Lajos: A történetírás és a levéltártudomány 1935.- 13 p.

62.

Degré Alajos: Levéltár és múzeum együttes munkája 5 p.

63.

Ember Győző: A Levéltári Közlemények új feladatai 6 p.

64.

Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása 5 p.

65.

Fekete Nagy Antal: A levéltárak kialakulása 8 p.

66.

Szabó István: A magyar levéltári irodalom feladatai 9 p.

67.

Szedő Antal: A ma levéltárelmélete 9 p.

68.

Tagányi Károly: A magyar gazdaságtörténet főbb forrásai 5 p.

69.

Wellmann Imre: Levéltári terminológiai problémák 11 p.

70.

Varga Endre: A proveniencia elve 41 p.

71.

Szabó István: A magyar levéltárvédelem kérdése 214. p.

72.

Csánki Dezső: Az országos diplomatikai levéltár regesztázása 1889.- 7 p.

73.

Herczog József: Magyar levéltári terminológia 11 p.

74.

Sárközi Zoltán: Irattári munka: a vállalati irattári rendszerekről 11 p.

75.

Szücs László: Az új központi levéltári épület tervezése 9 p.

76.

Borsa Iván: A fototechnika alkalmazása a levéltárakban 16 p.

77.

Kovács Béla - Schneider Miklós: Dexion-Salgó állványok felhasználása a levéltárakban 3 p.

78.

Borsa Iván: A technikai fejlesztés feladatai 7 p.

79.

Felhő Ibolya: Feudáliskori hatósági iratanyag rendezése 16 p.

80.

Balázs Péter: Községek 1945 előtti iratanyagának rendszerezése 7 p.

81.

Sümeghy Dezső: A megyei levéltárak rendezése 12 p.

82.

Bakács István: A családi levéltárak rendezése 12 p.

83.

Búzási János: A kapitalizmuskori vállalati iratanyag levéltári rendezésének problémái 8 p.

84.

Lukács László: A Mezőföld tájnév és tájfogalom alakulása, kiterjedése a 18-20. században 1997.- 4 p.

85.

Markl Ignác: Csehi plébánia története 1988.- 104 p.

86.

A palotai uradalom urbáriuma és becsűje 1578-1617.- 21 p.

87.

Karácson Imre: Török szójegyzék 1915.- 8 p.

88.

A Hajósra bevándorolt családok nevei 2 p.

89.

Vármegyék címereinek nagyított címerpajzsa 62 p.

90.

Szabó János: Tájékoztató a szlovák nemzetiség bakonycsernyei helyzetéről 1994.- 2 p.

Erdei Ferenc: Német népcsoport általános helyzete 1994.- 7 p.

Vlahopulosz Zisziz: Görögök Magyarországon 1994.- 3 p.

Filákovity István: A dunaújvárosi – dunapentelei – szerbek és horvátok múltja és jelene 1994.- 13 p.

Fejér megyei cigányság helyzete 1994.- 2 p.

91

Kivonat a református olvasókör alapszabályaiból 1921.- 34 p.

92.

Steinherz Jakab: A székesfehérvári zsidók története (1840-1892) 1894.- 31 p.

93.

Bogárdi Mészöly nemzetség névjegyzéke 1941.- 33 p.

94.

Hudoba György: A Halley-üstökössel kapcsolatban megjelent cikkek 1910. 1985.- 25 p.

95.

Benke Ferenc élete 1881-1945. 1980.- 27 p.

96.

Fényes Elek: Magyarország leírása (Fejérvármegye) 1847.- 13 p.

97.

Balogh János: Hogyan tört ki a diktatúra Fehérvárott 1929.- 2 p.

98.

Fejér megyei kastélyok 1932.- 2 p.

99.

Adatok Balatonbozsok múltjához (latin) 15 p.

100.

Székesfehérvár 1602. évi török ostromának naplója 22 p.

101.

A felszabadulás 35. évfordulójára készített reprodukciógyűjtemény jegyzéke 1981.- 103 p.

102.

Székesfehérvár szabad királyi város 1936. évi költségelőirányzata 41 p.

103.

Molnár György: Székesfehérvár utcaneveinek névtani vizsgálata 1977.- 19 p.

104.

B. Molnár Mária: Gárdony és Agárd utcanevei 1991.- 27 p.

105.

Bukovszky György: Vízszintszabályozások a Balatonon 1990.- 2 p.

106.

Kutasi Ferenc – Tánczos Béla: A táci református egyház története 1943.- 55 p.

107.

Potyondy Imre: A Táci Római Katolikus Egyházközség története 1968.- 46 p.

108.

Kováts Andor: Oroszországi tiszti hadifogoly címtár 1948.- 81 p.

109.

Földrajzi múzeumi tanulmányok 1989. 6. szám

110.

Székesfehérvári első magyar kölcsönös Életbiztosító Intézet alapszabályai 1817.- 38 p.

111.

Tunner Károly: A székesfehérvári vízvezetékről 1910.- 14 p.

112.

A Vörösmarty kör 1934-ben 1935.- 31 p.

113.

Vidos Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok 1941.- 62 p.

114.

Hirn László: Fejérmegyei fejek 1929.- 435 p.

115.

A Székesfehérvári Repülőgépjavító Műhely életéből a királyi 4. Honvéd Önálló repülőgépjavító műhely szervezetéről

116.

Antall József: Semmelweisz Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve 1978.- 3 p.

117.

Dankó Imre: A mintából való árusítás 1978.- 5 p.

118.

Hermann Róbert: Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1948. szeptember 24. – november 17. 1993.- 16 p.

119.

Hermann Róbert: Műfajok és tendenciák az 1848-49-es polgári memoárirodalomban 1994.- 11 p.

120.

Folia Historica 16. 1992.- 17 p.

120.

Hermann Róbert: Kormánybiztosok Görgei táborában 17 p.

121.

Arrabona 35. 1-2. sz. 1996.- 6 p.

121.

Hermann Róbert: Gyapay Pál téti középbirtokos 1848-49-es naplója 6 p.

122.

Tusor Péter: Várkonyi R. Ágnes Emlékkönyv 1998.- 13 p.

122.

Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténészei 13 p.

123.

Századok 2. sz. 1998.- 2 p.

123.

Hermann Róbert: A Drávától Schwechatig 22 p.

124.

Sárközy Imre: Régibb vízi mérnökeink életéből 1897.- 18 p.

125.

Fejér László: Beszédes József maga által leírt élete 1987.- 8 p.

125.

Vízügyi Közlemények 1987. 4 füzet 8.

126.

Tenk Béla: A vízszabályozások Tolna vármegyében a XVIII. században 1936.- 28 p.

127.

Simonffy Emil: Kanizsa utolsó pere a földesurasággal 1972.- 11 p.

128.

Simonffy Emil: Zalaegerszeg harca a legelőért 1974.- 9 p.

129.

Székely György: Középkori kézműves foglalkozások és a családnevek kialakulása 1967.- 5 p.

130.

Stier Miklós: A kormánypárt fasiszta jellegű átszervezésének csődjéhez (1935-1936) 1971.- 7 p.

131.

Sándor Pál: A XIX. századi parasztbirtok vizsgálatának problémái és újabb eredményei a felszabadulás utáni irodalom tükrében 1968.- 13 p.

132.

Farkas Gábor: Balogh János (1877-1932) 1920.- 2 p.

133.

Farkas Gábor: Fejér megyei kézműves árszabás 1746-ból 19 p.

134.

Fejér megyei helynevek a 18-19. századból 1980.- 20 p.

135.

Alap község története 1980.- 32 p.

136.

Tury Miklós: A sárbogárdi polgári iskola jelen helyzete és a fejlődés útja 1941.- 10 p.

137.

Schneider Miklós: Nemes családok története1937.- 100 p.

138.

Orbán Sándor: Agrárproblémák és megoldások kísérletei térségünkben a 20. században 7 p.

139.

Tóth Andrásné Polonyi Nóra: A magyar állami műszaki szervezet kezdetei 1964.- 13 p.

140.

Demeter Zsófia: Herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmának szántóművelése (1806-1870) 1996.- 33 p.

141.

Dóka Klára: Az érdi parasztság a XVIII-XIX. században 1987.- 20 p.

142.

Érdekes regény: Számuely Tibor 62 p.

143.

A II. világháború alatt Fejér megye területe felett lelőtt angolszász repülőgépek 79 p.

144.

Lauschmann Gyula: A székesfehérvári önkéntes Tűzoltó Egyesület negyven éve 1913.- 101 p.

145.

Peter Gostony: Der Kampf um Budapest 1944/1945. 1964.- 43 p.

146.

P. Frey Jácint: Kapucinosok Mórott 1695-1945. 9 p.

147.

Faller Jenő: Adatok a Bakony pusztulásához 1936. 9 p.

148.

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társai hamvainak hazahozatala alkalmából Kassán rendezendő országos ünnepély sorrendje 1906.- 15 p.

149.

Katona Sándor: Árpád az államférfi hadvezér és országalapító 1976.- 32 p.

150.

Katona Sándor: Honfoglalásunk 1993.- 19 p.

151.

Kéthly(i) Károly élete 19 p.

152.

Kulcsár Mihály: Az Árpád kori templom körüli temetők kialakulásának kérdéséhez (Előzetes beszámoló az 1993/1994. évi baracsi feltárásokról) 1995.- 6 p.

153.

Kulcsár Mihály: Néhány megjegyzés az Árpád-kori karikaékszerek viseletének kérdéséhez 1995.- 24 p.

154.

Fejér Megyei Olvasó Társaság könyvtárában levő könyvek 37 p.

155.

Lárencz László: Kazay Endre emlékplakett és emlékérem 1988.- 1 p.

156.

Hatházi Gábor: A besenyő megtelepedés régészeti nyomai Fejér megyében 1996.- 12 p.

157.

Henry Ford: A nemzetközi zsidó 1926.- 235 p.

158.

Thaisz Andor és Bátori Sigray István: A Velencei tó és környéke 1937.- 11 p.

159.

Velencei tavi újság 1937.- 13 p.

160.

Bezdek József: A Velencei-tó 1934.- 9 p.

161.

Padányi Viktor: Vérbulcsu 1993.- 21 p.

162.

Magyarország műemlékjegyzése (Fejér megye) 1990.- 14 p.

163.

Thúri Etele: A fehérvárcsurgói református egyház rövid története 1885.- 51 p.

164.

Farkas Gábor: A Fejér megyei önkormányzat újjászervezésének kérdései 1860-1869. 1987.- 12 p.

165.

Farkas Ferenc: Az altöttingi országgyűlés története 1947-1969. 1969.- 39 p.

166.

Lukács László: Építési előírás a Dorikályháról az enyingi Batthyány uradalomban1869-ből 1993.- 7 p.

167.

Itt és Most. Biharkeresztesi Múzeumbarátok tájékoztatója 1997. 4. füzet

168.

Földvári Sándor: Adalékok a Veszprémi Érseki Könyvtár cirill könyveinek proviencia kérdéséhez 1994.- 10 p.

169.

Spira György: Az úgynevezett Kossuth címerről 1994.- 10 p.

170.

Spira György: Jellacic regéi Pákozdról 16 p.

171.

Hermann Róbert: A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok 1994.- 3 p.

172.

Bachó László: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia története 1930.- 1003 p.

173.

Die Zweite ungarische armee im Feldzug gegen die Sowjetunion 1972.- 423 p.

174.

Demeter Zsófia: A juhászat szerepe az enyingi uradalom gazdálkodásában (1806-1870) 23 p.

175.

Demeter Zsófia: Olasz sajtkészítők a dunántúli Batthyány uradalmakban 1994.- 3 p.

176.

Demeter Zsófia: Fásítás, faiskolák és fűmagiskolák az enyingi uradalomban (1806-1870) 1995.- 3 p.

177.

Chronologishe Erzählung … Herrschaft Csókakő – Móor 1881.- 24 p.

178.

Demeter Zsófia: Vízrendezési munkák a Mezőföldön 1997.- 4 p.

179.

A fehérvárcsurgói Károlyi kastély 1998.- 5 p.

180.

Amerikai követség Budapesten 1946-1948. 175 p.

181.

Sédi Károly: Velencei-tó 46 p.

182.

A polgárdi református eklézsia javainak és tanítóinak jegyzőkönyve 1825,- 56 p.

183.

 A népi demokratikus átalakulás 46 p.

184.

Kenessey Gyula 5 p.

185.

Helytörténet: Alap – Alsószentiván – Cece – Dég – Hantos – Igar – Káloz – Lajoskomárom – Mátyásdomb – Mezőkomárom – Mezőszilas – Nagylók – Sárosd – Sárkeresztúr – Sárszentágota – Szabadhidvég – Vajta 169 p.

186.

Kaczián János: Egyesületek Tolna megyében a kezdetektől 1950-ig 1996.- 148 p.

187.

Ádám László: Fejér megye településeinek természetföldrajzi leírás 1986.- 38 p.

188.

Jány Gusztáv vezérezredes elleni ügy 1947.- 470 p.

189.

Etyek (Székefehérvári Káptalan Levéltárból) 79 p.

190.

Nemeskéri Kis család címere 1993.- 3p.

191.

Őstörténet kutatásunk hiteles eredményeiről 1975.- 28 p.

192.

Székesfehérvár belváros szabályozási terv 1996.- 14 p.

193.

A magyar királyi fegyveres erők képeskrónikája (1919-1945) 1977.- 297 p.

194.

Kövendy Károly: Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945. 1973.- 430 p.

195.

Dálnoki Veress Lajos: Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1921-1945) 1972.- 643 p.

196.

Magyarország Biológiai Trianonja 1960.- 32 p.

197.

Farkas Ferenc: A Tatárhágó visszanéz 1952.- 196 p.

198.

Fehér Könyv. A Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok és polgári deportáltak helyzetéből 1948.- 152 p.

199.

Oláh Béla: Édes magyar nyelvünk szumír eredete 1980.- 24 p.

200.

Badiny Jós Ferenc: Szent István és a magyar őstörténelmi kutatások 7 p.

201.

V. Adonyi: A magyar katona a második világháborúban 1954.- 272 p.

202.

Hányan vagyunk: Az egyetemes magyar nemzet lélekszáma szerte a világon 1988.- 28 p.

203.

Darnóy Pál: A Budapestért vívott harc 1944/1945. 1980.- 480 p.

204.

Darnóy Pál: Végső harcok magyar földön (a főváros eleste utáni hadműveletek, 1945) 1980.- 155 p.

205.

Darnóy Pál: Honvédeink idegen földön 1980.- 77 p.

206.

Andreas – Payer: Armati hungarorum 1985.- 599 p.

207.

Borsányi Julián: A magyar tragédia Kassai nyitánya (az 1941. június 26.-i   bombatámadás dokumentációja) 1985.- 250 p.

208.

Vágó Pál: Pusztaszertől a három Árpádfi száműzetéséig 1970.- 39 p.

209.

Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció 1967.- 497 p.

210.

Pesty Frigyes: Helységnévtár (Fejér megye) 1978.- 385 p.

211.

Pénzes Ferenc: Fejér megye gazdasági statisztikája 1869. évről 1872.- 207 p.


212.

Ré István: Réh, később Ré János élete születésétől 1814. évi május hó 14-től 1986. évi január hó 10-én bekövetkezett haláláig 1923.- 16 p.

213.

Kuthy István: A székesfehérvári egyházmegye kulturális és egyházművészeti alkotásai 1927-1957 években 1957.- 147 p.

214.

Kisari Sándorné: Csór története 1848-ig. Telepítések c. fejezet 4 p.

215.

Montskó család származására vonatkozó fénymásolatok Fejér vármegye Kis Gyűlése 1833. aug. 15.- 22 p.

216.

Tőzsér Mónika: „Vajha jövendője méltó lenne tisztes múltjához”, avagy a gazdaság, társadalom és az oktatás helyzetének összefüggései Vereben 2002.- 48 p.

217.

Sárváry Mihály: Műszaki leírás a Nádorcsatorna öblözetének tanulmányi tervében 1963.- 8 p.

218.

Krasztina Lajos: Csákvár története 1932.- 65 p.

219.

Vereb rövid ismertetése a Székesfehérvári Országos Kiállítás alkalmára 1879.- 27 p.

220.

Csapó Sándor – Faragó Ferenc: A Tanácsköztársaság 133 napjának története Vereb községben 1969.- 4 p.

221.

Érdy János: Régiségtani közlemények 1858.- 14 p.

222.

Németh Erzsébet: Ercsi cukorgyár félévszázados története 1912-1962 1962.- 53 p.

223.

Jelentés a Vereb, rk. templom szemléjéről 2002.- 3 p.

224.

Kuthy István verebi római katolikus plébániatörténeti anyaggyűjtése 2003. 10 p.

225.

Verebi Végh család nemesség igazolása és adománylevele 1893.- 4 p.

226.

Vereb Kistelepülés Iskolájáért Alapítvány alapító okirata és beszámolója 1995 – 2003, 2003.- 6 p.

227.

Michael von Habsburg – Lotharingen beszéde Mezőfalván 2001.- 5 p.

228.

A székesfehérvári 35. honvéd gyalogezred harctudósítása 1943. jan. 1 – febr. 28.- 13 p.

229.

Pajzs Gyuláról szóló dosszié

230.

Zichy Ladomér: A Tatárjárás Magyarországon 1977.- 114 p.

231.

Dr. Ing. Michal Durovic: A 2002-es árvizek a cseh levéltárakban és könyvtárakban 2003.- 4 p.

232.

Diploma Leopoldinum. 1703.- 12 p.

233.

A Velencei-tó lecsapolása (Magyar Országos Levéltár, C szekció).- 27 p.

234.

A jezsuiták Komáromi rendházának iratai (Magyar Országos Levéltár, E szekció).- 6 p.

235.

Székesfehérvár – könyv – francia nyelven.- 38 p.

236.

Gángó Istvánné: A fehérvárcsurgói Állami Általános Iskola története.- 33 p.

237.

Guti Gábor: A Fehérvárcsurgói Jóreménység Mezőgazdasági  Termelőszövetkezet tevékenysége.- 1975.- 25 p.

238.

Kálmán László repülőezredes iratai 1914 - 1945.- 41 p.

239.

Miskolczi Miklós: Az első évtized. Dunapentelétől - Dunaújvárosig, 1975.- 175 p. (hiányos könyvmásolat, 4&1-ben)

240.

A Magyar Nemzeti Bank székesfehérvári fiókjának hitelbíráló bizottsága ill. tagsága 1925 - 1948 és a veszprémi fiókintézet 1942 - 1948 (banktörténeti kutatás segédanyaga), 1993.- 12 p.

241.

Fejér Megyei Főügyészség 1957. Bül. Tük 027. sz. bűnügy. (Bráczik Imre és társai, halált okozó súlyos testi sértés), 1993.- 114 p.

242.

Székesfehérvár, Városi Munkásőrség Székház épület beruházási programterve, 1986.- 83 p. + 4 db tervrajz

243.

Alcsút, [é. n.].- 15 p.

244.

- Magyar Harcosok Bajtársi Közössége. Németországi főcsoport Központi Tájékoztatója. 1. számú körlevél, München, 1993.- 20 p.

- Magyar Harcosok Bajtársi Közössége. Németországi főcsoport Központi Tájékoztatója. 6. számú körlevél, München, 1992.- 30 p.

- Magyar Harcosok Bajtársi Közössége. Németországi főcsoport Központi Tájékoztatója. 5. számú körlevél, München, 1992.- 28 p.

245.

Lovasberény fórum. Adalékok a lakosság történetéhez, [é. n.].- 17 p.

246.

Pálinkás Andor: Kiáltó szó - versek 1954 - 2002.- 140 p.

247.

Pálinkás Andor: Visszajöttek … vagy el sem jöttek - versek 2000 - 2006.- 132 p.

248.

Pálinkás Andor: Rácsok - börtöntöltelékek 1955 - 57., börtönbéli rosszemlékek! Anno.- é. n., 153 [18] p.

249.

Pálinkás Andor: Rosszemlékek csokrából - versek 1954 - 2002.- 79 p.

250.

1956 események az emlékezések tükrében.- F. M. Pofosz.- 2006.- 70 p.

251.

1956 emlékezzünk.- F. M. Pofosz.- 2006.- 91 p.

252.

Vízi László Tamás: Napóleon magyar ellenfelei: a nemesi felkelés a francia háborúk időszakában.- 2006.- 11 p. In: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete / szerk. Kövér Lajos

253.

Dr. László Vizi: The militay role of the hungarian nobility in teh french war of 1805.- 2006.- 13 p. In: XXXIst International Congress of Military History. Comision espanola de historia militar. Acta

254.

Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változatai Magyarországon, 1977.- 313 p. (dupla oldalas másolat)

255.

A Székesfehérváron állomásozó 75. sz. híradó zászlóalj forradalmi katonai tanácsának megalakulása 1956. október 31.- 39 p.

 

 

 

2013.

 

256.

Szabó Lajos pákozdi lakos katonai naplója, [1947.]- 80 p.

257.

Nyilvántartás Székesfehérvár szab. kir. város területén működő és kormányhatósági engedéllyel bíró körök, jótékonysági egyesületek és munkás helyi csoportokról. [1905].- 235 p.

258.

Székes Fejérvár várossának, házhelyeinek, kertjeinek és szürüjeinek, rajzolatja, leírása és kiszámolása. 1826.- 215 p.

259.

Dr. Gosztonyi Péter: A vérvörös Don: a 2. hadsereg Oroszországban 1942/43, 1994.- 379 p.

260.

Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatósági bizottsági jegyzőkönyvek:

- 1926. február 27.- 5 p.

- 1928. november 26.- 3 p.

- 1934. október 3.- 8 p.

- 1935. december 9.- 19 p.

- 1938. november 9.- 10 p.

- 1941. május 21.- 29 p.

261.

Az Alapi Salamon család az 1848-49-es szabadságharcban, 1982.- 74 p.

262.

Fejér megye statisztikai képe az 1850/1-iki közig. évre, 1851.- 6 p.

263.

A Lovasberényi r. k. templom [1748-1879].- 42 p.

264.

Dőry Gábor fehérvári kerületi főbiztos iratai.- 111 p. + 70 p. jegyzet

265.

vitéz Radnóczy Antal: A magyar királyi 2. hadsereg III. hadtestéről, 1996.- 36 p.

266.

Székesfehérvár díszpolgárai, [é. n.].- 39 p.

267.

Iszkaszentgyörgy, [é. n.].- 14 p.

268.

Sárszentágota, [é. n.].- 14 p.

269.

Reisch György: Tetten ért csodák, 2001.- 12 p.

270.

Magyaralmás római katolikus templom története.- [é. n.].- 15 p.

271.

Alcsút: tagosítási jegyzőkönyv 1859.- 53 p.

272.

Alcsút: tagosítási birtokkönyv 1859 – 1873.- 68 p.

273.

Andreas vitéz Wiessenbach: (A II. világháború idején a Német Waffen-SS-ben katonai szolgálatot teljesített magyar honvédek megbízásából)

1. Magyarország és a fegyveres SS.- 1 – 114 p.

2. Tábornokaink halála.- 115 – 185 p.

274.

Székesfehérvár Nehézfémöntöde (Vas- és Fémöntöde) iratai.- 13 p.

275.

A lovasberényi ev. reformált egyház története, 1839.- 17 p.

276.

Emlény, a lovasberényi plebánia-templom felszentelésének félszázados évfordulatára. 1884. év szeptember 14.- 16 p.

277.

Dr. Verbói Szluha Miklós: Dr. Verbói Szluha István tart. tüzér főhadnagy Székesfehérvári Tüzér osztály az orosz fronton 1944 -1945, Átszervezés és amerikai hadifogság.- 555 p.

278.

Dr. Málnási Ödön: Országveszejtés: Magyarország szétdarabolása, 1960.- 42 p.

279.

Major Mátyás, Blandl György: Perkáta története, [é. n.].- 98 p.

280.

Az Adonyi Plebánia naplója 1848 -1949.- 349 p.

281.

A móri róm. kath. egyházközség önkormányzati szervezeti szabályai, 1909.- 14 p.

282.

A moóri keresztény hitelszövetkezet alapszabályai, 1902.- 14 p.

283.

Moori kath. kör alapszabályai, 1897.- 8 p.

284.

Moór-vidéki Takarékpénztár betétkönyve, 1915.- 6 p.

285.

A XXIII. nemzetközi eucharisztikus kongresszus. Wien, 1912. szeptember 12 – 15. – 16 p.

286.

Kápolnásnyék:

- Kápolnásnyék-Velencei Vöröskereszt Fiókegylet, 1932.- 1 p.

- Kápolnásnyéki Levente Egyesület, 1926.- 3 p.

- A Kápolnásnyéki Daloskör alapszabályai, 1923 – 1925.- 15 p.

- Kápolnásnyéki Vörösmarty Forradalmi Gazdakör, 1923 – 1924.- 15 p.

- Kápolnásnyéki Keresztény Nőegylet alapszabályai, 1920.- 7 p.

- Kápolnásnyéki-Velencei Chevra-Kadisa „Szent Egylet” alapszabályai, 1908.- 12 p.

- A Kápolnásnyéki Polgári Lövész Egyesület alapszabályai, 1935.- 14 p.

- A Kápolnásnyéki Vadásztársaság alapszabályai, 1938 – 1942.- 10 p.

- Országos Egészségvédelmi Szövetség Kápolnásnyéki Fiókszövetségének ügyrendje, 1940.- 15 p.

- Kápolnás Nyék-Pettend nagyközség szervezési és szervezeti szabályrendelete, 1888.- 14 p.

- Szervezeti pót szabályrendelet községi orvosi állás szervezéséről, 1939.- 2 p.

- Tűzvédelem: községi szabályrendelet, 1886.- 11 p.

- Köztemető, 1931.- 5 p.

287.

Cece:

- Római Katolikus Leánykör alapszabályai, 1939.- 10 p.

- Társaskör alapszabályai, 1911.- 6 p.

- Katolikus kör alapszabályai, 1907.- 7 p.

- Polgári Olvasókör alapszabályai, 1899.- 9 p.

- Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabályai, 1888.- 16 p.

- Közvilágítás bevezetésére szóló szabályrendelet, 1948.- 1 p.

- Hegyközségi szabályrendelet, 1892.- 5 p.

- Szervezési és szervezeti szabályrendelet, 1888.- 38 p.

288.

Tömöry Jenő vezérőrnagy: A 20. hadosztály harcai 1944. X. 26 – 1945. I. 15., 1966.- 152 p.

289.

Székesfehérvár Szépítő Bizottság, 1840 – 1848., 1913., 1927. - 323 + 96 p.

290.

Csősz 1798-ból.- 83 p.

291.

Tausend Jahre deutsches Leben im Karpatenraum, 1971.- 229 p.

292.

A Vörösmarty-szobor leleplezési ünnepélye Székesfejérvárott, május 6-án 1866.- 30 p.

293.

Lovasberény mezőváros történelme, 1901.- 40 p.

294.

Etyek Historia Domus másolata 1950 – 1993.- 150 p.

295.

Az alcsúti rendház jegyzőkönyve 1939 – 1948.- 104 p.

296.

Magyar Krónika – Alcsút, [XIX. sz. első fele].- 108 p.

297.

gertenyesi Hollósy-Kuthy László, [é. n.].- 93 p.

298.

Az alcsúti róm. kath. elemi leányiskola emlékkönyve, 1882.- 202 p.

299.

Magyarország legjelesb gazdasági ’s ipar-vállalatainak ismertetést. Alcsúth gazdasági tekintetbe, 1841.- 117 p.

300.

A Magyar Király Szálloda emlékkönyve 1935 – 1944.- 92 p.

301.

Csoknyai Pál harctéri naplója 1944-ben, 1993.- 248 p.