Iratanyag leírása

A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára 11 ezer iratfolyóméternyi iratanyaga rendkívül változatos, sokrétű és speciális. Legkorábbi dokumentumunk a 13. századból való, az iratok túlnyomó többsége a 17. század második felétől a 20. század végéig datálódik. A feudalizmus időszakának iratanyaga 1692-től tekinthető teljesnek. Jelentős forrásértéket képviselnek a közgyűlési jegyzőkönyveken, iratokon túl a törvényszék iratai, a dicális- és rovásadó összeírások, az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc dokumentumai. Az abszolutizmus 1850 és 1860 közötti irataiból csupán töredékek maradtak fent, ezen időszakból, a legteljesebb, legnagyobb forrásértékkel rendelkező iratanyag az úrbéri törvényszék iratanyaga. A megye tőkés fejlődésének alapvető iratai elmélyült kutatómunkát tesznek lehetővé, az önkormányzati iratok mellett az állami területi szakszervek (pénzügyigazgatóság, tankerületi főigazgatóság, kultúrmérnöki hivatal) iratai jelentősek. Művelődéstörténeti feltáró munkák az alsó- és középfokú oktatási intézmények, egyesületek, testületek fondjaiban folytathatók. Családtörténeti kutatás szempontjából kiemelkedően fontos a felekezeti anyakönyvi másodpéldányok, valamint az állami anyakönyvi másodpéldányok sorozata. A családok fondjai között leginkább a megye területén birtokkal rendelkező 19–20. századi nemesi, köznemesi családok találhatóak, a személyek fondjai legnagyobbrészt hivatalt viselt, értelmiségi, életművét tekintve helyi, vagy országos jelentőségű személy, sokszor személyes jellegű hagyatéka. A rendszerváltozást követően felgyorsult a megszűnt tanácsi szervek maradandó értékű iratainak átvétele. Feldolgozott állapotban kutathatóak a Fejér Megyei Tanács V. B. szakigazgatási szerveinek, a járási tanácsok, járási hivatalok, Fejér megye településeinek iratai. 1992-ben került a levéltár őrizetébe a Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Magyar Dolgozók Pártja, Magyar Szocialista Munkáspárt megyei szerveinek iratanyaga. Korántsem teljes körűek a felszámolt vállalatok és szövetkezetek történeti múltjának dokumentumai. Jelentős forrásként említendők a gyűjtemények közül a fényképek, aprónyomtatványok, valamint a térképtár. Intézményünk szakkönyvtárral, kézirat- és folyóirattárral rendelkezik.