Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára ügyfélszolgálata  Székesfehérváron a Szent István tér 2-3. szám alatt működik.
 

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása:

hétfő       9.00 - 15.00
kedd9.00 - 15.00
szerda9.00 - 15.00
csütörtök    szünnap
péntek                                szünnap
                                                                                     
Az ügyintézés személyesen, hagyományos postai úton vagy on-line megkeresés alapján történik. Ügyfélszolgálati megkeresés űrlapok kitöltésével kezdeményezhető. Telefonon, e-mailen az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető. 
 
Az ügyfélszolgálat kitöltendő űrlapjai és a részletes tájékoztató a következő linken érhetőek el:

ŰRLAPOK és TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tájékoztató a leggyakoribb ügyfajtákról

 

Adatszolgáltatás telekkönyvi betétről
A telekkönyvi nyilvántartást illetékességi területükön az elsőfokú bíróságok (járásbíróságok), mint telekkönyvi hatóságok vezették. A telekkönyvi betétek „A” (birtoklap), „B” (tulajdoni lap) és „C” (teherlap) lapokra tagozódnak. 1971-ben a járásbíróságok, mint telekkönyvi hatóságok megszűntek, feladatukat a körzeti földhivatalok vették át. Megszűntek a telekkönyvi betétek is, az ingatlanokat ezután helyrajzi szám alapján, a tulajdoni lapon tartották, tartják nyilván. A megszűnt betéteket a körzeti földhivatalok részben átadták az MNL Fejér Vármegyei Levéltárának (a körzeti földhivatalok közül a dunaújvárosi, a móri, a sárbogárdi és a székesfehérvári adta át a telekkönyvi betéteket, a bicskei körzeti hivatal pedig továbbra is őrzik azokat), azonban a segédletek rendkívül hiányosak. Intézményünk csak abban az esetben tud adatot szolgáltatni, ha az ügyfél közli a keresett ingatlan telekkönyvi betét számát, melyről a területileg illetékes körzeti földhivatal tud tájékoztatást adni. Igen fontos, hogy a telekkönyvi bejegyzések alapjául szolgáló, úgynevezett telekkönyvi alapiratok (például adás-vételi szerződések, hagyatéki határozatok, jelzálog kivetések) nem kerültek intézményünk őrizetébe, így azokról másolatot kiadni nincs lehetőségünk.
 
Adatszolgáltatás tanulmányi időről, iskolai végzettségről
Intézményünk őrizetébe az illetékességi körébe tartozó Fejér megyei illetve megyei fenntartású, volt egyházi, majd állami/önkormányzati, alap- és középfokú oktatási intézmények (lásd fondjegyzék) maradandó értékű iratai kerülnek.  Az átvett iratok nagyobb részét az iskolai törzskönyvek illetve anyakönyvek jelentik, melyekből csak az adott iskolai évfolyam elvégzését igazoló másolat kiadására van lehetőség, az elveszett bizonyítványok újbóli kiállítására, pótlására nem. A sikeres adatszolgáltatáshoz több azonosító információ megadása szükséges: az iskola neve, címe, a keresett személy neve (leánykori neve), születési éve, helye, anyja neve, a keresett évfolyam megjelölése.
 
Munkaidő, munkabér igazolás
Az MNL Fejér Vármegyei Levéltára több felszámolt, megszűnt állami vállalat, illetve magán tulajdonú társaság, vállalkozás iratanyagát (lásd fondjegyzék) vette át megőrzésre. A munkaidővel, munkabérrel kapcsolatos iratok őrzési ideje – a keletkezéstől számított – 50 év. A sikeres adatszolgáltatáshoz több azonosító információ megadása szükséges: a volt munkahely neve, címe, a keresett személy neve (leánykori neve), születési éve, helye, anyja neve, a keresett időszak megjelölése. Hölgyek esetében igen fontos megadni, hogy a keresett időszakban mely nevüket viselték (leánykori vagy férjezett).
 
Építési-, használatbavételi- és bontási engedélyek, műszaki tervdokumentációk
Intézményünk őrizetébe az illetékességi körébe tartozó megyei, járási és városi/községi tanácsok (lásd fondjegyzék) maradandó értékű közigazgatási iratai kerülnek. (Ez alól kivételt képez Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási iratanyaga, mellyel kapcsolatban Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára az illetékes.) Az átvett iratanyagokban megtalálhatóak a területileg illetékes elsőfokú építési hatóságok által kiadott építési-, használatbavételi- és bontási engedélyek, határozatok, műszaki tervdokumentációk. A sikeres adatszolgáltatáshoz több azonosító információ megadása szükséges: a település neve, az építmény építésének éve, az építtető neve – az a személy, aki az építési engedélykérelmet beadta –, az ingatlan építésének időszakában használatos utcanév szerinti pontos címe. Az első három adat bármelyikének hiányában az adatszolgáltatás nem megoldható. (A helyrajzi szám nem jelent azonosítási lehetőséget, mivel az elsőfokú építési hatóságok az engedélyeket a település és az építtető neve alapján adták ki, iktatták.)