Tuza Csilla

Tuza Csilla: Erschließung und Benutzung deutschsprachiger Bestände in den ungarischen Archiven. Hrsg. Baier, Helmut–Schuler, Peter-Johannes. Erschließung und Benutzung deutschsprachiger Archivbestände in den postkommunistischen Staaten Ost- und Mittelost-Europas. Internationales Symposion an der Fachhochschule Potsdam vom 14. bis 17. Dezember 1998. 169–176.

Tuza Csilla: Buda polgármesterei 1686–1783. Levéltári Közlemények, 70. (1999) 1–2. sz. 23–38.

Tuza Csilla: Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak. A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve. Szerk. Szijj Jolán. Bp., 2000. (Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok)

Királyi könyvek 1–9. kötet. Vissi Zsuzsanna–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Németh István–Kiss Péter. CD-ROM. Bp., 2000.

Királyi Könyvek 10–17. kötet. Vissi Zsuzsanna–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Németh István–Kiss Péter. CD-ROM. Bp., 2000.

Tuza Csilla–Vissi Zsuzsanna: Az Mester Emberek jó rendtartása. Bp., 2000. (Magyar nyelvű céhlevelek, 1. kötet (1525–1682))

Királyi Könyvek 18–26. kötet. Vissi Zsuzsanna–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Németh István–Kiss Péter. CD-ROM. Bp., 2001.

Királyi Könyvek 27–38. kötet. Vissi Zsuzsanna–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Németh István–Kiss Péter. CD-ROM. Bp., 2002.

Tuza Csilla: Budaörs 1736. évi összeírása. Rögös úton. Budaörs története 1730-tól 1740-ig. Szerk. Filipszky István. Budaörs, 2002.

Elődeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából. Szerk. Filipszky István. Budaörs, 2003. (Tuza Csilla munkatársként) (forráskiadás)

Tuza Csilla: Egy miniszteri biztos jelentése Zemplén megyéről 1850-ben. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. sz. 269–299.

Urbaria et Conscriptiones. Szerk. Németh István. CD-ROM. Bp., 2004. (Tuza Csilla a szerkesztő munkatársaként)

Az 1715. évi országos összeírás. Szerk. Németh István. DVD-ROM. Bp., 2004. (Tuza Csilla munkatársként)

Tuza Csilla: Az Abszolutizmuskori levéltár repertóriuma. 2. kötet. Bp., 2005. (A Magyar Országos Levéltár Segédletei 19.)

Tuza Csilla: A koraújkori Magyarországi céhtörténet kutatásának problémái és lehetőségei. Soproni Szemle, 59. (2005) 3. sz. 306–313.

Tuza Csilla: Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlevelek, 3. kötet (1722–1738). Bp., 2005.

Tuza Csilla: A céhes ipar fejlődésének tendenciái 1725–1770. Kút, (2005) 4. sz. 55–73.

Tuza Csilla: Egy cseh úr levele a Santa Clara kolostor főnöknőjéhez, 1526 november. Szerk. Szabó János. B.: Mohács, Bp., 2006. (Nemzet és emlékezet.) 121–131.

Királyi Könyvek 1526–1918. DVD-ROM. Bp., 2006.

Tuza Csilla: Egy elfelejtett 18. századi karrier: Galánthai Fekete György (Vázlat egy készülő életrajzhoz). Századok, 140. (2006) 6. sz. 1519–1529.

Tuza Csilla: III. Károly céhrendeleteinek hatása a céhprivilégiumokban az 1730-as években. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Szerk. Kiss Réka: Bp., 2007. (megjelenés alatt)

Tuza Csilla: III. Károly céhrendeleteinek hatása egy 1750-es vizsgálat tükrében (Forrásközlő tanulmány). Levéltári Közlemények, 79. (2008) 1. sz. (megjelenés alatt)