Szlabey Dorottya

Szlabey Dorottya: Egy XIX. századi családi fotóalbum restaurálása. Papíripar, 48. (2004) 5. sz. 199–204.

 

Ádám Ágnes–Szlabey Dorottya: Restaurálás és állományvédelem a bajor tartományi gyűjteményekben. Papíripar, 49. (2005) 2. sz. 58–64.

Szlabey Dorottya: Beszámoló a Münchenben 2004. július 19–30. között tett tanulmányi látogatásokról. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. sz. 77–84.

Szlabey Dorottya – Orosz Katalin: A levéltári anyag kölcsönzése külföldi kiállításra – kockázatok és tapasztalatok. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. 209–215.