Sunkó Attila

Sunkó Attila: Az erdélyi fejedelmi testőrség archontológiája a XVI. században. Fons, I. (1994) 2. sz.186–214.

Sunkó Attila: A Vár. Rexa Dezső utcanévtörténeti kézirata. (Bevezető és jegyzetek.) Fons, 3. (1996) 2. sz. 111–180.

Éble Gábor: A gróf Károlyi nemzetség levéltára. Közzéteszi: Sunkó Attila. Fons, 4. (1997) 2. sz. 179–198.

Sunkó Attila: Az Erdélyi Fejedelemség udvari hadai a XVI. században. Levéltári Közlemények, 69. (1998) 1–2. sz. 99–131.

Sunkó Attila: Adatok az erdélyi fejedelemi udvar szervezetéhez a Báthory-korban. Sasa János 1585. évi végrendelete. Fons, 7. (2000) 2. sz. 275–288.

Sunkó Attila: A curia militaris működésének nyomai a kora újkori Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben. Levéltári Közlemények, 72. (2001) 1–2. sz. 3–64.

Sunkó Attila: Debreceni János életpályája. A Gyulafehérvári Káptalan levéltárosának élete, végrendeletének tükrében. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons, 9. (2002) 1–3. sz. 305–343.

Sunkó Attila: A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent Levéltárának működésére vonatkozó iratok. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Főszerk. Ujváry Gábor. Bp., 2003. 75–110.

Sunkó Attila: Levélkeresők. A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent requisitorainak archontológiája a XVI–XVII. században. Fons, 9. (2004) 2. sz. 277–328.