Simon István

Simon István - Szerencsés Károly: "Csehszlovákia megszűnése és a szocáldemokrácia" Valóság, 6. (1995). 80-93.

Simon István–Szilágyi Károly: Budajenő kis község Pest–Pilis–Solt–Kis-Kun megyében 1198–1998. Budajenő, l998. 1–115.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1959–1960. évi jegyzőkönyvei. Szerk. S. Kosztricz Anna–Némethné Vágyi Karola–Simon István–Soós László. Bp., MOL, 1999.

Simon István: A magyar szociáldemokrácia új arca 1945 után. Múltunk, 13. (2001) 1. sz. 208–232.

Simon István: Vezéráldozat. A Peyer-kérdés és a magyar szociáldemokrácia. Bp., Századvég, 2003. 1-225.

A 2003. április 25-i „Gondolatok a szociáldemokráciáról” c., a XX. Századi Intézet által rendezett konferencián elhangzott előadás szövege az Intézet honlapján. www.xxszazadintézet.hu/index2./ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Simon István–Szerencsés Károly: Azok a kádári „szép” napok. Dokumentumok a hetvenes évek történetéből. Bp., Kairosz Kiadó, 2004. (1-327)

Simon István: Rádió, olvasók, levelek. ArchivNet, 4. (2004) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Simon István: Éberség a hetvenes években. ArchivNet, 4. (2004) 6. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

A 2004. április 25-i konferencián elhangzott „Az MSZMP kódolt szociáldemokrata jövője” c. előadás szövege. www.xxszazadintézet.hu/index2./ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Simon István: Kettős mérce: az erotika befektetési előnyei a szocializmusban. ArchivNet, 5. (2005) 4. sz. http://www.archivnet.hu (a letöltés ideje: 2006. március 22.)

Simon István: Két "szociáldemokrata" és Kádár. ArchivNet, 6. (2006) 1. sz. http://www.archivnet.hu (a letöltés ideje: 2006. március 22.)