Ring Orsolya

Ring Orsolya: Thurzó Imre neveltetése. Sic itur ad astra, 12. (2001) 1–2. sz. 33–51. 

A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777–1865. Szerk. Fábri Anna. Ismerteti: Ring Orsolya. Korall, 2. (2001) 3–4 sz. 338–341.

Csapó Mária–Ring Orsolya: Állományvédelmi szempontok érvényesülése a gyűjtőterületi munkában – A Magyar Országos Levéltár tapasztalatai az államigazgatás felső szintjén. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Szerk. Bana József–Breinich Gábor–Káli Csaba. Bp., 2001. 78–84.

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház elhelyezésének kérdése 1964–1971 között. Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. sz. 265–290.

Kosztricz Anna–Ring Orsolya: Dokumentumok a Nemzeti Színház építésének történetéből 1945–1989. Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György–Ring Orsolya. Bp., 2002. 222–241.

Ring Orsolya: Igazgatóváltás a Nemzeti Színházban – anno 1962 (Major Tamás leváltása). ArchivNet, 2. (2002) 5. sz.

Rendi társadalom – polgári társadalom 11. Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. Ismerteti: Ring Orsolya. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 76–78.

Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672–1707. Szerkesztette és az előszót írta: Benda Borbála–Várkonyi Gábor. Millenniumi Magyar Történelem. Források. Bp., 2001. Ismerteti: Ring Orsolya. Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. sz. 67–69.

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítésének kérdése körül kialakult politikai diskurzus elemzése 1945–1989. Regio, 16. (2005) 4. sz. 53–76.

Ring Orsolya: Nemzedékváltás vagy színházváltás? – A Nemzeti Színház belső válsága és a Katona József Színház megalakulása. (Előadás a Hajnal István Kör Társadalomtudományi Egyesület 2007. évi nyíregyházi konferenciáján.)

Ring Orsolya: Megalakul a Népszínház – 1978. ArchivNet, 7. (2007) 6. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 20.)

Ring Orsolya: 25 éves a Katona József Színház. ArchivNet, 8. (2008) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 20.)

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház közönsége – színházlátogatási szokások az 1970-es években. Atelier Iskola – Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier, 2008. 387–404.

Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek Napirendi Jegyzékei 1952. augusztus 14. – 1955. április 18. Magyar Országos Levéltár segédletei 11/4. Szerk. G. Vass István – Kurecskó Mihály – Ring Orsolya. Budapest, 2008.