Paládi Zsolt

Pásti Judit–Paládi Zsolt: Dr. Buday-Goldberger Leó felsőházban tartott felszólalása a második zsidótörvény-javaslat ellen. ArchivNet, 1. (2001) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Paládi Zsolt: Odaállni erősnek a gyenge mellé..." Esettanulmány egy szociális és jótékonysági egyesület tevékenységéről a második világháború éveiben. ArchivNet, 5. (2005) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2006. március 21.)