P. Szigetváry Éva

P. Szigetváry Éva: A nagyiccei Beniczky kastély. Pallium, 1. (1975)

P. Szigetváry Éva: A csóti hadifogoly- és leszerelőtábor története. Honismeret, (1975)

Nyulásziné dr. Straub Éva–P. Szigetváry Éva: Történelmünk híres személyeinek névaláírásai. A Magyar Országos Levéltár időszaki kiállítása. Katalógus.

Nyulásziné dr. Straub Éva–P. Szigetváry Éva: Történelmünk híres személyeinek névaláírásai. A Magyar Országos Levéltár időszaki kiállítása. Levéltári Szemle, 39. (1989) 2. sz. 106–107.

P. Szigetváry Éva: Épülő Pest-Buda a századfordulón. (A Magyar Országos Levéltár időszaki kiállítása, 1986.) Levéltári Közlemények, 57. (1986) 2. sz. 307–320.

Nyulásziné dr. Straub Éva–P. Szigetváry Éva: Békekötések és nemzetközi szerződések. A Magyar Országos Levéltár időszaki házi kiállításának katalógusa, 1989. december 20-tól.) Levéltári Közlemények, 61. (1990) 1–2. sz. 175–197.

Nyulásziné dr. Straub Éva–P. Szigetváry Éva: Építészeti emlékek az Országos Levéltárban. A Magyar Országos Levéltár kiállítása a millecentenárium tiszteletére. Kiállítási katalógus. 1996.

Nyulásziné dr. Straub Éva–P. Szigetváry Éva: Építészeti emlékek a Magyar Országos Levéltárban. Levéltári Szemle, 46. (1996) 4. sz. 64–65.

P. Szigetváry Éva: A levéltárak kialakulása és története. Bp., 1998. (Levéltári módszertani és oktatási füzetek) 328–351.

P. Szigetváry Éva: Magyarországi díszes levelek, levélpapírok és számlák a 19–20. században. A Magyar Országos Levéltár időszaki kiállítása. Katalógus. Bp., 1999.

P. Szigetváry Éva: Műemléklap: Nyitott kapuk napja a Magyar Országos Levéltárban. Bp., 2001.

P. Szigetváry Éva: A Magyar Országos Levéltár története. Budapest, 2001. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 698. sz.) 1–20.

P. Szigetváry Éva: Kossuth Lajos emlékkiállítás 1802–2002. Katalógus. Bp., 2002.

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. Összeállította: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán–Oross András–Soós László–P. Szigetváry Éva–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2004.

Lázár György: Szekfű Gyula követ és a moszkvai magyar követség jelentései 1946–1948.

Ismerteti: P. Szigetváry Éva. Levéltári Közlemények, 70. (1999) 1–2. sz. 239–242.