Nagy Ferenc

Nagy Ferenc: Tanácskozások a Bernardiumban (1891–1933). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 3. (1991) 1. sz. 133–143.

Nagy Ferenc: Diplomata magatartás és diplomatasors anno 1944. Levéltári Szemle, 44. (1994) 4. sz. 19–22.

Pritz Pál: Iratok a magyar külügyi szolgálatok történetéhez 1919–1945. Ismerteti: Nagy Ferenc–G. Vass István. Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. sz. 168–170.

Nagy Ferenc: Márton Áron levele a bukovinai csángók ügyében. Vigília, 63. (1998) 6. sz. 472–473.

Nagy Ferenc: IV. (Habsburg) Károly király és Zita királyné a tihanyi Bencés Apátságban. Tihany, 2000. (Tihanyi Kalendárium, 2000) 27–32.

Réti György: Budapest–Róma–Berlin árnyékában; Réti György: Olasz diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről. Ismerteti: Nagy Ferenc. Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1–2. sz. 280–282.

Nagy Ferenc: Egy sajátos kultúrdiplomácia: a rodostói Rákóczi ház megmentése. Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. sz. 58–63.

Nagy Ferenc: Balatonfüred község kísérlete államsegély megszerzésére képviselői támogatással. Füredi História, 4. (2004) 3. sz. 14–15.

Nagy Ferenc: Egy sajátos kultúrdiplomácia: a rodostói Rákóczi-ház megmentése. (török nyelven) II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja. Szerk. F. Tóth Tibor. Ford. Gülen, Yilmaz. Bp., 2005. 145–159.

Külügyminisztérium levéltára I. A Magyar Országos Levéltár segédletei 12. Repertórium. Szerk.: Nagy Ferenc. Budapest, 2003.

Nagy Ferenc: A Balatonfüredi Sport Club megalakulása. Füredi História, 5.(2005) 3.sz. 6.NAGY Ferenc: Epizódok a Balatoni Szövetség életéből. Füredi História 6. (2006) 3.sz. 13.

Külügyminisztérium levéltára II. A Magyar Országos Levéltár segédletei 12/2. Repertórium. Szerk.: NAGY Ferenc. Budapest, 2007.