Mikó Zsuzsanna

Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947 Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa Zalaegerszeg 1995. Zalai Gyűjtemény 37. 261 p.

Mezőváros-kisváros. A Hajnal István Kör keszthelyi konferenciája 1990. június 23-25. Debrecen 1995. Szerk. Mikó Zsuzsanna Rendi társadalom-polgári társadalom 4. 336 p.

Kenyeres István-Kádár Zsuzsanna-Mikó Zsuzsanna: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezése In: Levéltári Szemle 51. (2001) 1. sz. 37-40 p.

Mikó Zsuzsanna: A forradalom utáni megtorlás bírósági és ügyészségi szervezete, 1956-1961 Történelmi Szemle 2006. 1-2. sz. 121-169. p.

Majtényi György-Mikó Zsuzsanna-Szabó Csaba: Az átmeneti levéltár Levéltári Közlemények 2006. 2. sz. 3-12. p.

Mikó Zsuzsanna: A Legfőbb Ügyészség az 1956. évi forradalomban (forrásközlés) Levéltári Közlemények 2006. 2. sz. 189-222. p.

Mikó Zsuzsanna: A forradalom utáni megtorlás jogi háttere In. A forradalom vidéken szerk. Katona Csaba Bp. 2006. 19-22. p.

Mikó Zsuzsanna: Magyar katolikusok elleni bírósági eljárások 1956-1963 In. Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007. Új Ember 2007. 143-162. p.

Mikó Zsuzsanna: A katolikusokkal szembeni ügyészségi és bírósági eljárások adatbázisa (1957-1972) In. Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései szerk. Varga Szabolcs-Vértesi Lázár Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécs 2008.