Lakos János

Válogatás

Kötetek:

 1. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa. 1. Helytartótanácsi térképek. I–III. rész. MOL, Bp., 1976., 1977., 1979. 271,392 és 289 p. (3 kötet)
 2. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa. 2. Kamarai térképek. I–III. rész. MOL, Bp., 1978.,1987., 1988. 217, 276 és 294 p. (A III. rész közösen Dóka Klárával.)
 3. Hogyan írjam meg falum történetét? Útmutató. Második, átdolgozott kiadás. Pest Megyei Levéltár, 1989. 207 p.
 4. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. 1–2. kötet. (Társszerzőkkel.) MOL, Bp., 1993. 1975 p. (= A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 24.)
 5. A Magyar Országos Levéltár. Levéltár-ismertető. (Társszerzőkkel.) (Szerk.) MOL, Bp., 1996. 298 p.
 6. Klebelsberg und die ungarischen Archive. A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány Füzetei 2. száma. Bp., [1995] 18 p.
 7. A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16.–1895. január 13. 1–2. kötet. MOL, Bp., 1999. 1297 p. (= A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 33.)
 8. A köziratok levéltári értékelésének szempontjai. (Társszerzőkkel.) MOL, Bp., 2002. 65 p.
 9. A Magyar Országos Levéltár története. MOL, Bp., 2006. 538 p.

Tanulmányok, cikkek

 1. A m. kir. Földművelésügyi Minisztérium iratai a pozsonyi Szlovák Központi Állami Levéltárban. Levéltári Szemle 1976/1. 33–38. p.
 2. A magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek sorozata 1867–1919 közötti részének szerkesztési és forrásközlési elvei. (Közösen Koroknai Ákossal.) Levéltári Szemle 1980/3. 341–370. p.
 3. A földművelésügyi miniszter külföldi gazdasági szaktudósítói hálózata 1900–1920. Levéltári Szemle 19980/3. 381–406. p.
 4. A „generális” bukása. (Adalékok Tisza Kálmán lemondásának okaihoz.) Levéltári Közlemények LVIII. évf. (1987) 147–158. p.
 5. A levéltári kutatási korlátozások elvei. Levéltári Szemle 1989/2. 3–13. p.
 6. Die kirchlichen Archive im ungarischen Archivwesen. In: Konfessionalisierung vom 19–20. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. Referate des 5. Internationalen Kirchenarchivtags Budapest 1987. Hg. Von Helmut Baier. Verlag Degener et Co., Neustadt an der Aisch, 1989. 213–218.p.
 7. A tanácsi levéltárak publikációs munkájának fő jellemzői és feladatai. In: Helytörténeti tanulmányok VIII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek 8. Nyíregyháza, 1990. 254–256. p.
 8. A személyiségi jogok védelmével kapcsolatos kérdések kezelése a 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet előkészítése során. In: A személyiségi jogok védelme és a kutatási szabadság. Bp., 1991. 19–27. p.
 9. Das ungarische Archivwesen an der Schwelle von VerÖnderungen. Scrinium. Heft 44/45. Wien, 1991. 221–228. p.
 10. Elképzelések a magánvállalatok levéltári anyagának védelméről. Levéltári Szemle 1992/1. 17–19. p.
 11. A Magyar Országos Levéltár új szervezete és feladatai. Levéltári Szemle 1993/1. 26–33. p.
 12. A régi-új Országos Levéltár. Levéltári Közlemények LXIV. évf. (1993) 3–9. p.
 13. Klebelsberg és a magyar levéltárak. In: Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1994. (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány Füzetei 1. száma.) 81–85. p.
 14. On the Archive Situation in Hungary in the Context of the Restitution of Cultural Tresaures. In: Cultural Tresaures moved because of the War. Documentation and Research on Losses. Documentation of the International Meeting in Bremen (30. 11.–2.12. 1994.) Bremen, 1995. 146–149. p.
 15. A Magyar Országos Levéltár története. In: A Magyar Országos Levéltár. Levéltár-ismertető. MOL, Bp., 1996. 10–70. p.
 16. Die Zerstörung des Archivmaterials des ungarischen königlichen Justizministeriums während der Revolution von 1956. In: Memory of the World at Risk. Archives destroyed, Archives Reconstituted. In: Archivum. Internatonal Review on Archives. Vol. XLII. K. G. Saur, München-New Providence-London-Paris, 1996. 255–266. p.
 17. Magyar Országos Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Bp.-Szeged, 1996. 29–36. p.
 18. Ungarisches Staatsarchiv. In: Die Archive in Ungarn. Bp.-Szeged, 1996. 29–37. p.
 19. A 240 éves Magyar Országos Levéltár. Levéltári Közlemények LXVII. évf. (1996) 5–8. p.
 20. Városi levéltárak a magyar levéltári rendszerben. Rövid történeti áttekintés. In: Győri tanulmányok 19. kötet (1997.) 269–276. p.
 21. A Magyar Országos Levéltár óbudai új épülete. Levéltári Szemle 1997/2. 3–10. p.
 22. Das Badener Abkommen und die österreichisch-ungarischen Archivbeziehungen in der Zwischenkriegszeit. In: Mitteilungen des Österrechischen Staatsarchivs. Sonderband 4. 1998. 29–35. p.
 23. A közigazgatási reform ügye a Szapáry-kormány minisztertanácsa előtt 1890–1892. Levéltári Szemle 1998/3. 3–18. p.
 24. La Shoah dans les archives publiques Hongroises. In: Les archives de la Shoah. Ouvrage collectif sous la direction de Jacques Fredj. Organisé par le Centre de Documentation Juive Contemporaine. Paris, [1998.] 278–282. p.
 25. A short History of the Natonal Archives of Hungary/Bréve Histoire des Archives Nationales de Hongrie. In: The National Archives of Hungary. Its History and Holdings/Les Archives Nationales de Hongrie. Son Histoire, ses Fonds et ses Collections. Bp., 1999. 5–14./23–31. p.
 26. A levéltárak új világa. Megjegyzések „A levéltárak helye az információs társadalomban … c. tanulmányhoz. Levéltári Szemle 2001/4. 54–65. p.
 27. „A történelmi tudományos munka megszervezése nemzeti kötelesség.” Klebelsberg és az ország levéltára. In: Szeged 14. évf. 10. szám. 2002. október. 10–12. p.
 28. A Magyar Országos Levéltár feladatkörének és szervezeti helyének változásai 1874–1995. Levéltári Közlemények LXXIII. évf. (2002) 101–131. p.
 29. A magyar levéltárügy alapkérdései 1953 és 1955 között. Miért és hogyan került a levéltárügy a Minisztertanács felügyelete alá? In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Évkönyv XVI. Nyíregyháza, 2003. 275–288. p.
 30. A megyék, a városok és a községek levéltár-alapítási joga Magyarországon a második világháború után. In: Laudatio et Salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata–Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár, 2004. 265–285. p.
 31. A közlevéltárak illetékességi körére vonatkozó rendelkezések végrehajtása. (Helyzetkép és javaslatok.) Levéltári Szemle 2005/3. 71–77. p.
 32. A levéltári értékelés időszerű kérdései. In: Levéltár és helytörténet. A Komáromi Levéltáros Szakmai Nap előadásai 1994–2004. Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2005. 11-18.
 33. A Magyar Országos Levéltár és a rendszerváltozás. In: Távolodás és közelítések. Rendszerváltás és Kádár-korszak. (Szerk.:Majtényi György és Szabó Csaba.) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–Kossuth Kiadó, Bp. 2008. 105–115. p.
 34. Az Országos Levéltár történetének vázlata 1970-ig. Levéltári Szemle 2006/2. 36–42. p.
 35. Az Országos Levéltár károsodása a forradalom leverése idején. Műemlékvédelem 50. évf. 5. szám /2006. 192–198. p.

Forrásközlések:

 1. A földművelésügyi miniszter belgrádi szaktudósítójának működése 1911–1914. Levéltári Közlemények XLVIII–XLIX. évf. (1977–1978) 215–243. p.
 2. 40 éve történt … Az Országos Levéltár előterjesztése a magánlevéltárak megmentése ügyében (1945. április 7.) Levéltári Szemle 1985/1. 43–50. p.
 3. Iratok a katolikus egyházi levéltárak 1951. évi „kettős kezelés”-be vételének történetéhez. (Közösen Bikki Istvánnal.) Levéltári Szemle 1990/2. 33–46. p.
 4. Országos Levéltár, 1956. november 6. A tűzvész során keletkezett iratveszteség kiegészítő jegyzéke. Levéltári Szemle 1996/4. 3–14. p.
 5. Ismeretlen dokumentumok az Országos Levéltár 1956. novemberi égéséről. Levéltári Közlemények LXVII. évf. (1996) 135–163. p.
 6. „Legkitűnőbb ember a levéltárban!” Archivnet 6. évf. 4. szám. http://www.archivnet.hu

Beszámolók, nekrológok:

 1. Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából. Levéltári Közlemények XLVI. évf. (1975) 184–187. p.
 2. A falutörténetírás forrásai és módszere. Kiállítás a váci fióklevéltárban. Levéltári Szemle 1982/1. 39–41. p.
 3. A szocialista országok levéltári igazgatóságai vezetőinek budapesti, VIII. konferenciája. Levéltári Közlemények LIII. évf. (1982) 321–325. p.
 4. Az általános levéltárak 1984-ben. Levéltári Szemle 1985/2. 3–12. p.
 5. A tanácsi levéltárak a VI. ötéves terv időszakában 1981–1985. Levéltári Szemle 1987/1. 3–14. p.
 6. Tudományos ülés Szent István halálának 950. évfordulóján. Levéltári Szemle 1988/4. 98–101. p.
 7. A XI. Nemzetközi Levéltári Kongresszusról. (Közösen Körmendy Lajossal.) Levéltári Szemle 1989/1. 57–67. p.
 8. „Ne tévesszünk utat!” A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése Nagykőrösön. Levéltári Szemle 1989/4. 3–21. p.
 9. Törvény a két országos levéltár összevonásáról és az MDP-MSZMP-iratokról. Levéltári Szemle 1992/1. 3–13. p.
 10. Ember Győző (1909–1993). Levéltári Szemle 1994/1. 106–108. p.
 11. Lakos János főigazgató gyászbeszéde Ember Győző ravatalánál. Levéltári Közlemények LXV. évf. (1994) 21–22. p.
 12. Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1993-ban végzett munkájáról. Levéltári Közlemények LXV. évf. (1994) 231–251. p.
 13. Beszámoló az Amerikai Levéltárosok Társaságának nemzetközi levéltári napjáról és a XXXI. Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferenciáról. Levéltári Szemle 1995/4. 86–89. p.
 14. Erdélyi megemlékezés néhai Barabás Samu országos levéltárnokra, az MTA tagjára. Levéltári Szemle 1995/4. 97–98. p.
 15. Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1994-ben végzett munkájáról. Levéltári Közlemények LXVI. évf. (1995) 267–287. p.
 16. Sashegyi Oszkár (1915–1994) Levéltári Közlemények LXVI. évf. (1995) 5–7. p.
 17. Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1995-ben végzett munkájáról. Levéltári Közlemények LXVII. évf. (1996) 185–204. p.

Recenziók:

 1. Gergely Ferenc–Kőhegyi Mihály: A Pécs–Baranya–Baja háromszög történelmi problémái 1918–1921 között. Baja 1974. Levéltári Szemle 1976/1. 187–189. p.
 2. Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Bp., 1979. Levéltári Közlemények L. évf. (1979) 325–328. p.
 3. Lichtneckert András: A balatonfüred-csopaki borvidék története. Veszprém 1990. Levéltári Szemle 1991/2. 82–84. p.
 4. A közös minisztertanács 1896–1907. évi jegyzőkönyvei. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreich-ungarischen Monarchie 1896–1907. Bp., 1991. Levéltári Szemle 1992/4. 97–99. p.
 5. Balatonalmádi és Vörösberény története. Tanulmányok. Balatonalmádi, 1995. Levéltári Szemle 1997/3. 70–72. p.
 6. „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben.” Írásos emlékek Vác város múltjából 1074–1990. Váci Történelmi Tár 1. Vác, 1996. Levéltári Szemle 1997/4. 46–47. p.