Kurecskó Mihály

Kurecskó Mihály–Stossek Balázs: A Szent Sír Kanonokrend története Magyarországon. Capitulum, I. Tanulmányok a középkori magyar egyház történetéből. Szerk.Koszta László. Szeged, 1998. 83–128.

Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan kétes hitelű 13. századi oklevele. Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Szerk. Homonnai Sarolta–Piti Ferenc–Tóth Ildikó Éva. Szeged, 1999. 75–84.

Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektől 1269-ig. „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc–Szabados György. Szeged, 2000. 329–347.

Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan oklevelei. Capitulum honlap http://www.jate.u-szeged.hu/~capitul/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Kurecskó Mihály: Egy ítélet háttere. Bárdossy László perének dokumentumai. ArchivNet, I. (2001) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Kurecskó Mihály: Diplomaták cilinderben. ArchivNet, 1. (2001) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Kurecskó Mihály: „Elfogyott a cérnájuk.” ArchivNet, 2. (2002) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Kurecskó Mihály: Magyar diplomáciai lépések a csehszlovákiai magyarok jogfosztása miatt. ArchivNet, 2. (2002) 3. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Kurecskó Mihály: Vissza az iskolapadba? A politikai rendőrség megjelenése az iskolákban. ArchivNet, 2. (2002) 3. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 2.)