Katona Csaba

Katona Csaba–Szatucsek Zoltán: A törökök és a bor. Borászati Füzetek, 7. (1995) 3. sz. 6–7.

Katona Csaba: Szőllősy Nina emlékezete Balatonfüreden. Balatonfüred, 1997. (Fejezetek Balatonfüred történetéből, l996.) 17–22.

Szerk. Katona Csaba–Németh Ákosné. „...szép magyar hazánknak tündérvidéke...” Emlékek, dokumentumok Füred múltjából 1796–1913. Balatonfüred, 1997.

Katona Csaba: Dr. Katona Gábor gyűjteményének címeres ex librisei. Dr. Katona Gábor könyvjegy gyűjteménye. Szerk. Ürmös Péter. Pápa, 1997. 2–3.

Katona Csaba: Dr. Katona Gábor életrajza. Jászvidék, 9. (1998) 8. sz. 2.

Katona Csaba: A sör- és borivásról. Borászati Füzetek, 10. (1998) 1. sz. 5–6.

Katona Csaba: Egy pillantás Budapest 1882. évi bortermelésére. Borászati Füzetek, 11. (1999) 1. sz. 6–7. 

Katona Csaba: Budapest teljes utcanévlexikona. Összeállította: Mészáros György. Levéltári Közlemé­nyek, 70. (1999) 1–2. sz. 242–246.

Katona Csaba: A debreceni ex libris a 20. században. Debreceni Szemle, 7. (1999) 2. sz. 208–217.

Katona Csaba: Egy nemesi előnév megerősítésének története. Jászkunság, 45. (1999) 3. sz. 157–164.

Katona Csaba: Kiállítás Dr. Katona Gábor ex libriseiből Szegeden. Kisgrafika, 38. (1999) 3. sz. 6.

Katona Csaba: A magyar polgári repülés kezdetei. Légiközlekedés, 27. (1999) 9. sz. 14.

Katona Csaba: Új utak a Kárpát-medence civil szervezeteinek együttműködésében. Bevezető. Új utak a Kárpát medence civil szervezeteinek együttműködésében. A Pro Professione Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság és az MTA Politikai Tudományok Intézete kon­ferenciája. Bp., 1999. 1–5.

Katona Csaba: Negyvenéves a Kisgrafika Barátok Köre. Kisgrafika, 38. (1999) 4. sz. 2.

Katona Csaba: Adalékok Nagykálló lakosságának kontinuitásához a XVIII. században. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 35. (2000) 2. sz. 146–154.

Katona Csaba: Fürdővendégek Balatonfüreden, különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 133–156.

Katona Csaba: Vas vármegyei fürdővendégek Balatonfüreden. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 27. (2000) 4. sz. 50–66.

Katona Csaba: A bencés rend mint fürdőtulajdonos az 1860-as, 70-es években. (Balatonfüred fejlesztésének fő kérdései). Egyháztörténeti Szemle, 1. (2000) 2. sz. 53–74.

A magyar levéltártörténet kronológiája 1000–2000. Szerk. Dóka Klára–Müller Veronika–Réfi Oszkó Magdolna. Bp., 2000.

Katona Csaba: Rachel Harriette Busk – Egy angol hölgy útleírása Magyarországról. Fons, 7. (2000) 2. sz. 289–303.

A Magyar Országos Levéltár. Ismertető. Összeállította: Katona Csaba. Bp., 2000.

Katona Csaba: Dr. Katona Gábor emlékiratai. Részletek. Emlékképek I. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Jászárokszállás, 2000. 121–136.

Katona Csaba: Egy tudós a Tiszántúlról. Beszélgetés Balogh Istvánnal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 3. sz. 54–57.

Katona Csaba: Boráros József a pesti várospolitikában. Honismeret, 28. (2000) 1. sz. 52–55.

Katona Csaba: Egy történész–levéltáros. Beszélgetés Varga Jánossal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. sz. 52–55.

Katona Csaba: Macar Millî ArÍivi Türk–Macar ilişkilerinin geliÍtirilmesinden yana – A Magyar Országos Levéltár a török–magyar kapcsolatok bővítéséért. Török Füzetek, 9. (2001) 3. sz. 10–14.

Katona Csaba: ArchivNet. Krónikás, 1. (2001) 4. sz.

Katona Csaba: Politika- és családtörténeti érdekességek. A Magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája. Krónikás, 1. (2001) 1. sz.

Katona Csaba: Fél évszázad Sopronban. Beszélgetés Tirnitz Józseffel. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. sz. 66–69.

Katona Csaba: Fasiszták és homoszexuálisok az FTC elnökségében? – 1961. ArchivNet, 1. (2001) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv. Szerk.:Katona Csaba. Bp., 2001.

Katona Csaba: A szórakozás legális és illegális formái Balatonfüreden: éji zene, mulatság, szerencsejáték, prostitúció. Hedonizmus. Szerk. Bana József. Győr, 2001. (Győri Tanulmányok, 25.) 29–38.

Katona Csaba: Kaba nevének eredete. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Szerk. Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 5–14.

Katona Csaba: Jókai Mór a Svábhegyen. Hegytörténet. Szerk. Noéh Ferenc. Bp., 2001. 96–102.

Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története. Soproni Szemle, 55. (2001) 3. sz. 249–261.

Katona Csaba: A balatonfüredi nyár – anno 1861. Pannon Tükör, 6. (2001) 2. sz. 12–23.

Katona Csaba: Füred és vendégei. Egy fürdőhely „társadalma” a múlt században. Füredi História, 1. (2001) 1–2. sz. 14–23.

Katona Csaba: Nürnberg, Dürer városa. Kisgrafika, 40. (2001) 4. sz. 2.

Katona Csaba: Füred és vendégei. Egy fürdőhely és társadalma az 1840–60-as években. Korall, 3 (2002) 7–8. sz. 56–77.

Katona Csaba: A nemzet bárója – aki már életében legenda lett. Homo ludens, I. Szerk. Bana József. Győr, 2002. 35–46.

Katona Csaba: Füred vonzásában. (Intézmények és vendégek Balatonfüreden 1834–1865 között.) Új Balaton, 1. (2002) 2. sz. 56–61.

Katona Csaba: A Magyar Országos Levéltár PR-tevékenysége. Az MLE 2001. évi esztergomi vándorgyűlése. Szerk. Bana József–Breinich Gábor–Káli Csaba. Esztergom, 2002. 223–238.

Katona Csaba: Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez. Századok, 136 (2002) 6. sz. 1423–1454.

Katona Csaba: Jászok vagy nem jászok? – Egy nyitrai nemes „leszármazottai” és a jász öntudat a 19–20. század fordulóján. Fons, 9. (2002) 1–3. sz. [Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére] 383–398.

Katona Csaba: Napló és írója. Egy lány balatoni „szerelmei” 1841-ben. Női sorsok a történelemben. Fel. szerk. Mózer Ibolya. Szombathely, 2002. (Partes Populorum Minores Alienigenae, 7.) 201–230.

Katona Csaba: Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez. Századok, 136. (2002) 6. sz. 1423–1454.

Katona Csaba: Források a Lánchíd újjáépítésének történetéhez (1947–1949). Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. sz. 243–264.

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc – orosz levéltári források tükrében. (kiállítási katalógus) Főszerk. Katona Csaba. Bp.–Moszkva, 2002.

Katona Csaba: „Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek”. Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Pápa, 2002 (Lapok Pápa történetéről, 4–5. Panniculus ser. C. no. 149–150.) 333–374.

Katona Csaba: „Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 1. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. sz. 126–145.

Katona Csaba: „Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 2. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. sz. 256–276.

Katona Csaba: Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 3. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 4. sz. 333–346.

Katona Csaba: Szovjetek Taszáron. Vizsgálat a taszári repülőtér ügyében 1946-ban. ArchivNet, 2. (2002) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

Katona Csaba: Krina, frankó, mikulás – egy határátlépés története budapesti szlengben. ArchivNet, 2. (2002) 6. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

Katona Csaba–Szatucsek Tibor: Csak terv maradt az elmés vállalkozás – Az Erzsébet-kilátó történetéből. Hegyvidék, 32. (2002) 5. sz.

Katona Csaba: 1848–1849 orosz szemmel. Krónikás, 2. (2002) 3. sz.

Katona Csaba: Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 92–93.

Katona Csaba: Tűzvészek Balatonfüreden a 19. század első felében. Füredi História, 2. (2002) 3. sz. 9–12.

Katona Csaba: A balatonfüredi színház létrejöttének Bács megye-i vonatkozásai. Bácsország, 7. (2002) 10–12. sz. 40–42.

Katona Csaba: Két dokumentum a 18. század végéről. Füredi História, 3. (2003) 1. sz. 2–3.

Katona Csaba: 1945 utáni források az interneten – az ArchivNet. Korall, 4. (2003) 11–12. sz. 270–272.

Katona Csaba: Deák Ferenc és Balatonfüred. Füredi História, 3. (2003) 2. sz. 2–6.

Katona Csaba: Deák Ferenc és Füred. Emléklapok Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára. Szerk. Elek Miklós. Balatonfüred, 2003. 3–9.

Katona Csaba: „Föltétlen búzakalász legyen a címeren” – A Lánchíd címereinek cseréje, 1949. ArchivNet, 3. (2003) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

Katona Csaba: „... a még várható kolorádóbogár..." Az ÁVH elszánt harca kolorádóbogarak ellen. ArchivNet, 3. (2003) 4. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

Katona Csaba: A tízéves Sztálinváros – szóban, képben. ArchivNet, 3 (2003) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. december 7.)

Katona Csaba: „Én már itt tanítómtól eleget szenvedtem.” – Egy diák hétköznapjai Nyitrán az 1860-as években. Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik–huszadik század gyermekkorának története. Szerk. Pukánszky Béla. Bp., 2003. 147–160.

Katona Csaba: Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balatonfüredi fürdő 1848–49-ben. Századok, 137. (2003) 5. sz. 1231–1251.

Katona Csaba: Deák Ferenc Balatonfüreden (Egy sétány elnevezésének anatómiája). Pannon Tükör, 8. (2003) 4. sz. 61–73.

Katona Csaba: Cseh- és morvaországi fürdővendégek Balatonfüreden. Prágai Tükör, 11. (2003) 5. sz. 36–40.

Katona Csaba: Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok 1733–1867 között. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 139–156.

Katona Csaba: Jászárokszállás elöljáróságának vázlatos története a kezdetektől 1745-ig. Emlékképek II. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Bp., 2003. 47–57.

Katona Csaba: A Jéhn-család két nemzedéke. Soproni Szemle, 57. (2003) 3. sz. 234–246.

Katona Csaba: Thesaurus Solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Levéltári Szemle, 53. (2003). 1. sz. 36–39.

Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803–1833. Ismerteti: Katona Csaba. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. sz. 325–328.

Katona Csaba: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariksa István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. sz. 235–238.

Böőr László–Egey Tibor–Héjjas Pál–Horváth M. Ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Ismerteti: Katona Csaba. Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. sz.74–76.

Katona Csaba: Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. sz. 44–51.

Katona Csaba: Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében – ahogy Kossuth látt(att)a. Pro Patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 12.) 79–91.

Katona Csaba: Egy pillantás a szombathelyi iparra és kereskedelemre 1850-ben. Előadások Vas megye történetéből IV. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2004. (Archivum Comitatus Castriferrei I.) 341–353.

Száz levél Deák Ferenctől, 1850–1875. Válogatta, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta: Katona Csaba. Bp., 2004.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrileány naplója 1838–1840. I. köt. Közreadja és az előszót írta: Katona Csaba. Győr, 2004.

Katona Csaba: Deák Ferenc és Balatonfüred. Balatonfüred, 2004. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.)

Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873–1906). Szerk. Halász Hajnal–Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2004.

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. Összeállította: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán–Oross András–Soós László–P. Szigetváry Éva–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2004.

Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2004.

Katona Csaba: Három forrás a Jéhn család történetéhez. Soproni Szemle, 58. (2004) 1. sz. 51–61.

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv – Les Archives Nationales de Hongrie. Szerk. Bíró Veronika–Katona Csaba–Kerekes Dóra–Ólmosi Zoltán–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2005.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 március–december. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. Győr, 2005.

Katona Csaba–Kerekes Dóra–Körmendy Lajos–Lakatos Andor: Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 55. (2005) 1. sz. 3–24.

Katona Csaba: Adatok Békés megye 18. század eleji jobbágymigrációjához (Különös tekintettel Békéscsabára) Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. sz. 134–164.

Katona Csaba: Slachta Etelka soproni úrileány balatonfüredi nyara 1841-ben. Füredi História, 5. (2005) 2. sz. 2–3.

Katona Csaba: ACTA Tanulmányok I. 2004. Szerk. Csurgai Horváth József–Kovács Eleonóra. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. sz. 62–64.

Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz.: Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005.

Katona Csaba: A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a Magyar Országos Levéltárban (1775–1785). Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 45–49.

Katona Csaba: „Egyik csárdást a másik után kelle lerángatni a hegedűjökről.” Cigányzenészek a 19. századi Balatonfüreden. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 171–188.

Katona Csaba: A Magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években. Jogtörténeti Szemle, 20. (2005) 4. sz. 72–74.

Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006.

 „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840. december–1841. augusztus. A bevezetőt írta, a naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Katona Csaba. Győr, 2006.

Katona Csaba: „Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek”. Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Két konferencia 2. Szerk. Hermann István–Mezei László. Pápa, 2006. 63–87.

Katona Csaba: „... meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson.” Egy illegális határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 63–80.

A forradalom vidéken. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2006.

Katona Csaba: Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése (1848). Bp., 2006 (Magyar Történelmi Archívum)

 

Katona Csaba: A függetlenségi nyilatkozat (1849). Bp., 2006. (Magyar Történelmi Archívum)

Katona Csaba: A millenniumi ünnepségek (1896). Bp., 2006. (Magyar Történelmi Archívum)

Katona Csaba: A XII. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 56. (2006) 1. sz. 87–89.

Katona Csaba: Megnyitó beszéd. 100. výročie prevezenia a uloéenia pozostatkov Franti?ka II. Rákócziho a jeho druhov v Koíiciach/ II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és kassai újratemetésének 100. évfordulója. Ko?ice/Kassa, 2006. 3–5.

Katona Csaba: Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. Jászvidék. Jászárokszállás város közéleti havilapja. Különszám 1956. október 23. ötvenedik évfordulójának tiszteletére. 6–7.

Katona Csaba: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. sz. 158–162.

Katona Csaba: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I. Főszerk. Á. Varga László. Felelős szerk. Lugosi András. Levéltári Szemle, 56. (2006) 4. sz. 78–85.

Sub Clausula 1956. Szerk. Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Összeáll.: Baráth Magdolna. A névmutatót készítette: Katona Csaba. Bp., 2006.

Katona Csaba: Megnyitó beszéd. 100. výročie prevezenia a ulo?enia pozostatkov Franti?ka II. Rákócziho a jeho druhov v Ko?iciach/ II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és kassai újratemetésének 100. évfordulója. Koíice/Kassa, 2006. 3–5.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1842–1843. A naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy- és helynévmutatót készítette: Katona Csaba. Győr, 2007.

Katona Csaba: Ügyeleti jelentések az 1956. évi forradalom napjaiból a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban. Levéltári Szemle, 57. (2007) 1. sz. 43–46.

Katona Csaba: Vendéglátás Balatonfüreden a 19. században. ACTA Tanulmányok, II/1–2. Szerkesztette: Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2007. 171–193.

Katona Csaba: „Ezen gyászünnepélynek kiválóan városi jelleggel kell bírnia…” Batthyány Lajos miniszterelnök 1870. évi újratemetésének háttere. Kisebbségkutatás, 16. (2007) 3. sz. 539–562.

Katona Csaba: Két nemzedék. Egy apa–fiú konfliktus nemzetiségi háttere. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 3–4. sz. [2007] 209–236.

Katona Csaba: A Hajdúságból származó debreceni polgárok 1733–1867 között. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 2. Szerkesztőbizottság: Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2007. 5–18.

Katona Csaba: Gróf Batthyány Lajos újratemetése 1870-ben. Pannon Tükör, 12. (2007) 6. sz. 75–79.

Katona Csaba: „Ó, tovább kellett volna Önnek Pesten maradni!” A reformkori Pest emlékezete Slachta Etelka naplóiban. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, II. Főszerk. Á. Varga László. Bp., 2007. 387–408.

Katona Csaba: A Balaton környéki birtokos nemesség társasélete a reformkori Balatonfüreden. Jer, nézd a Balatont. Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák (Badacsony, 1999–2002). Szerk. Fábri Anna–Ács Anna. Veszprém, 2007. 85–101.

Katona Csaba: Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. ArchivNet, 7. (2007) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 20.)

Katona Csaba: Zsánerképek a Horthy-korszakból, avagy egy tartalékos huszár főhadnagy életének pillanatai. ArchivNet, 7. (2007) 4. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 20.)

Katona Csaba: Tóth Árpád: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Bp., 2005. Levéltári Közlemények, 78. (2007) 1. sz. 184–193.

Katona Csaba: Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk. Halász Csilla–Tóth Judit. Sorozatszerk. Héjjas Pál. (Tanulmányok Pest megye múltjából, 11.) Levéltári Közlemények, 78. (2007) 2. sz. 298–302.

„Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.” Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy és helynévmutató készítette: Katona Csaba. Győr, 2008. 156 p.

Családok, családfák, generációk. Szerk.:Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2007. 348. p.

Sub clausula, 1920, 1947. Főszerk.: Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Szerk. és a jegyzeteket írta: Baráth Magdolna–Katona Csaba. Bp., 2008. 1138 p.