Kaszás Marianne

Kaszás Marianne: Funkciók, lehetőségek, munkakörök a levéltárban. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének május 29-i tanácskozásáról. Levéltári Szemle, 37. (1987) 3. sz. 86–90.

Kaszás Marianne: A szocialista korszak iratkezelési-levéltári problémái. Tanácskozás Noszvajon. Levéltári szemle, 38. (1988) 1. sz.. 90–95.

Kaszás Marianne: Önkormányzati bibliográfia. Összeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk. Lőrinc Lajos. Bp., 1990. 307–333.

Kaszás Marianne: Pesti szállók és panziók. Rubicon, 3. (1993) 8–9. sz. 53–55.

Kaszás Marianne: Az egyesületi karitásztól az állami gondoskodásig. Szociológiai Szemle, 4. (1994) 1. sz. 127–145.

Kaszás Marianne: Magyar levéltárak cím- és névjegyzéke 1994. Bp., MOL, 1994.

Kaszás Marianne: A magyar levéltárak kiadványai. Levéltári Szemle, 45. (1995) 4. sz. 106–111. [továbbá: 45. (1996) 4. sz. 72–79., 47. (1997) 4. sz. 71–79., 48. (1998) 4. sz. 67–79., 49. (1999) 4. sz. 66–69., 50. (2000) 4. sz. 64–72., 51. (2001) 4. sz. 67–79. 52. (2002) 4. sz. 65–78.]

Kaszás Marianne: Céhek, ipartársulatok, ipartestületek iratai. Bp., MOL, 1997. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 2.)

Kaszás Marianne: A magyarországi közlevéltárak 1996-ban. (a közlevéltárak fontosabb adatai és 1996. évi iratgyarapodásuk jegyzéke). Budapest, 1997.

Kaszás Marianne: Levéltári nyilvántartások. Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére. Szerk. Dóka Klára. Budapest, 1998. II. rész. 446–461.

Kaszás Marianne: Gazdasági szócikkek: posta, könyvkiadással, könyvkereskedelemmel, nyomdászattal és ipari vállalatokkal kapcsolatos szócikkek. Budapest Lexikon I–II. Főszerk. Berza László. Bp.

Kaszás Marianne: A magyarországi levéltárak kiadványainak 2006. évi bibliográfiája. Levéltári Szemle, 57. (2007) 4. sz. 79–88.