Kálniczkyné Katz Veronika

Kálniczkyné Katz Veronika: Az Országos Vízügyi Levéltár (Fond/állagjegyzék). Bp., 1986. (Források a vízügy múltjából, 1.) 1–173.

Kálniczkyné Katz Veronika: 150 éve alakult a Paksi Ármentesítő Társulat. 1987. (Magyar Vízgazdálkodás 2.) 18–19.

Kálniczkyné Katz Veronika: Hatvanéves a budapesti kereskedelmi és ipari kikötő. 1988. (Magyar Vízgazdálkodás 8.) 9–10.

Kálniczkyné Katz Veronika: Szemelvények a magyar öntözés történetéből. Bp., 1988. (Források a vízügy múltjából 6.) 1–122.

Kálniczkyné Katz Veronika: Egy víziút történetéhez. Zounuk, 9. (1994) 341–363.

Kálniczkyné Katz Veronika: Az Öntözésügyi Hivatal rövid története. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 1997. 113–114.