Hollósi Gábor

Könyv:

1.       A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949). Debrecen, Szerzői kiadás, 2007. (ISBN 978-963-06-3232-4) – Online: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/302

Szerkesztett kötetek:

2.       Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2005 tavasz.

3.       Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből II. DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2005 ősz.

4.       Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből III. – Bán Imre emlékezete. DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2006 tavasz.

5.       Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2006 ősz.

(A sorozat: HU ISSN 1787-3142. – A továbbiakban: KDTT I., II. és IV.)

 Kartörténeti tanulmányok:

6.       A joghallgatói óraterhelés a Debreceni Tudományegyetemen (1914-1949). In: KDTT I. 43-49. o.

7.       A római jog, a jogtörténet és az egyházjog oktatásának 34 éve. In: KDTT I. 50-58. o.

8.       A Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék a Debreceni Tudományegyetemen (1914-1949). In: Könyv és könyvtár XXVIII. 2006. 255-268.

9.       A debreceni Jog- és Államtudományi Kar Egyházjogi Tanszékének története (1914-1949). In: Egyháztörténeti Szemle 2007/2. 113-128. Megjelent még: Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/07. évi értesítője. 2007. 229-243.

Online: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/tartalom16.htm

10.    Oktatás a közjogi tanszékeken az 1948-as tanév végéig. In: KDTT I. 59-65. o.

11.    A magánjogi tanszékek oktatási tevékenysége az egyetem átszervezéséig. In: KDTT I. 66-74. o.

12.    Adatok a Debreceni Tudományegyetem Magyar- és Osztrák Magánjogi Tanszékének történetéhez. In: Történeti Tanulmányok XIV. 2006. 197-212. o.

13.    A Debreceni Tudományegyetem Jogi Karának szüneteltetése (1949) és kísérlet újraindítására (1958). In: KDTT I. 75-93. o.

14.    A büntetőjog, a jogbölcselet és a nemzetközi jog oktatásának 34 éve. In: KDTT II. 85-99. o.

15.    A joghallgatók jegyzetei és a jogi kari szemináriumok folyóirat ellátottsága Debrecenben a '40-es évek végén. In: KDTT II. 100-112. o.

16.    A Jogi Kar Munkástanfolyamának és Esti Szemináriumának története (1946-1949). In: KDTT II. 113-133. o.

17.    A debreceni Jogi Kar Közgazdaságtani és Statisztikai Tanszékének története (1914-1949). In: KDTT IV. 14-33. o.

18.    A Jog- és Államtudományi Kar hallgatói társadalma (1914-1949). In: KDTT IV. 34-50. o.

Egyéb tanulmányok:

19.    Az Európai Unió oktatáspolitikájának kialakulása a jogtörténet tükrében. In: Mester és Tanítvány 2004/3. 112-119. o. (Korábban OTDK I. helyezés.) – Online: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/130

20.    A kisebbségek oktatása az európai jogban. In: Acta Paedagogica Debrecina CII. 2002. 181-220. o. (Korábban OTDK II. helyezés.) – Online: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/155

21.    Levelező jogászhallgatók rétegződése és pályaképe. In: Magyar Felsőoktatás 2004/5.

Online: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/159

 

Interjú:

22.    Interjú az egyházjog magántanárával, Boleratzky Lóránddal. In: KDTT IV. 92-99. o.

Recenziók (amerikai szerzők magyar nyelven):

23.    Tony Shaw: The Politics of Cold War Culture, Journal of Cold War Studies, Fall, 2001. In: Klió 2005/2. 162-168. o.

24.    Steven E. Aschheim: The Metaphysical Psychologist: On the Life and Letters of Gershom Scholem, The Journal of Modern History, 2004/6. In: Klió 2006/2. 159-167. o.

Konferencia-előadások:

25.    Néhány gondolat az egyetemtörténet-írásról és debreceni helyzetéről. PhD Hallgatók Országos Konferenciája, Debrecen, 2005. In: Tavaszi Szél konferencia-kiadvány (DOSz), 2005. 164-167. o.

26.    A Debreceni Tudományegyetem alapítása. PhD Hallgatók Országos Konferenciája, Kaposvár, 2006. In: Tavaszi Szél konferencia-kiadvány (DOSz), 2006. 190-193. o.