Hegedűs István

Hegedűs István: „Szeretlek, mint embert, de utállak, mert kommunista vagy.” A Ganz Vagon- és Gépgyárban foglalkoztatott tartalékos tisztek 1956-os magatartását vizsgáló jelentések. ArchivNet, 5. (2005) 3. sz. http://www.archivnet.hu/ (letöltés ideje: 2007. május 21.)

Hegedűs István: A „joviális öregúr” és a „kedves vidéki néni”. Nyikita Szergejevics Hruscsov és felesége látogatása a Magyar Optikai Műveknél. ArchivNet, 6. (2006) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (letöltés ideje: 2007. május 21.)