Halász Éva

Ismertetések:

Piti Ferenc (szerk.): Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301-1387. (1340). Budapest-Szeged, 2001. (Ismertetés.) In: Turul 2002. (75. évf.) 1-2. sz. 57-58. p.

„Európa térképei 1520-2004”/Az Országos Széchényi Könyvtár térképtörténeti kiállítása./ In.: Múzeumi Hírlevél, 2004. december, 367.p.

Studia professoris – professor studiorum – Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára – Ismertetés – In.: Turul 2005. (79. évf.) 3-4. sz. 132-134. p.

Engel Pál, C. Tóth Norbert: Királyok és királynék itineráriumai (1382-1438) = Itineraria regum et reginarum (1382-1438). Budapest, 2005. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 1.) In.: Turul, 2006. (79. évf.) 1-2. sz. 61. p.

Előadások:

Anjou István herceg második szlavóniai hercegsége – XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2003. április 22-23.

Anjou István herceg (1332-1354) – előadás a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2003. április 29-én tartott felolvasóülésén.

Elmélet és valóság – Állományvédelmi tapasztalatok ösztöndíjas kutatások során – Magyar Levéltáros Egyesület 2005. évi vándorgyűlése – Eger – 2005. augusztus 22-24.

 

Tanulmányok:

Anjou István hercegsége (1332-1354), In: Fons, 2005. (12. évf.) 1. sz. 29-69. p.

Bajor Margit hercegnő (125-1374) magyarországi tevékenysége In: Turul, 2005. (79. évf.) 3-4. sz. 109-116. p.

Elmélet és valóság – Állományvédelmi tapasztalatok ösztöndíjas kutatások során. In.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2005. évi vándorgyűlése. Budapest, 2006. 15-23. p.

Bajor Margit oklevéladási tevékenysége és okmánytára. In.: FONS XIV. (2007) 1. sz. 97-118. p.

Magyar vonatkozású 13-14. századi világi pecsétek a zágrábi levéltárakban. In.: Turul, 2007. (80. évf.) 3. sz. 69-83. p.