Gerhardt Éva

Gerhardt Éva: Adalékok a magyar hadifogoly kérdés alakulásáról a II. világháború után. A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság. Levéltári Szemle, 43. (1993) 2. sz. 18–34.

Gerhardt Éva: Magyarország katonai szerepe az európai nagyhatalmi politikában a Franciaország elleni háborúk idején. Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Debrecen, 1997. (Rendi társadalom – Polgári társadalom 9.) (A Hajnal István Kör és a KLTE Történelmi Intézete Segédtudományi Tanszék közös kiadványa.) 97–131.

Gerhardt Éva: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. 13. db életrajzi tanulmány. Szerk. Dr. Pálmány Béla. Bp., 2002.