Garadnai Zoltán

FORRÁSKIADVÁNY

Iratok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez (1963-1968), MOL kiadvány, megjelenés alatt, 2008. p. 390.

TANULMÁNY

A La Gazette des Archives 1992-es évfolyama, Levéltári Szemle, 1995/1. p. 77-80.

A vállalati és önkormányzati-levéltáros képzés Franciaországban 1976-1992, Levéltári Szemle, 1995/3. p. 69-78.

A La Gazette des Archives 1994-es évfolyama, Levéltári Szemle, 1996/1. p. 44-50.

A magyar-francia kapcsolatok története 1945-1966 között, Külpolitika, Új folyam (7.), 2001/1-2 szám. p. 112-152.

A Külügyminisztérium Békeelőkészítő osztályának iratai az Országos Levéltár filmtárában (1945- 1946), Levéltári közlemények, 72. évf. 2001/1-2. p. 247-260.

Péter János külügyminiszter franciaországi útja (A De Gaulle-i Európa-politika magyarországi értelmezései), Levéltári közlemények 74. évf. 2003/ 1-2. sz. p. 135-158.

Maurice Couve de Murville francia külügyminiszter magyarországi tárgyalásai (1966. július 28.–július 30.) (Magyarország helye és a külügyminiszter kelet-európai látogatássorozatának szerepe a francia nyitási politikában 1966-ban), Levéltári közlemények 75. évf. 2004/2.sz. p. 75-92.

Iratok a magyar-francia kapcsolatok 1963-1965 közötti történetéhez, Múltunk 49. évf. 2004/3. sz. p. 216-250.

Titkok és kincsek a francia Külügyminisztérium levéltárában, In. Lymbus Budapest, 2004. p. 281-293.

Franciaország Európa-politikája, a francia-német együttműködés történeti gyökerei (1945-1963) In. Külügyi Szemle 3. évfolyam 2004/1-2 sz. p. 208-231. Fejérdy Gergellyel közösen!

Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatai a „békés egymás mellett élés”-től az „enyhülés” kezdetéig (1958-1962), In. Levéltári Közlemények 76. évfolyam. 2005/2. szám. p. 23-49.

Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe Franciaország külpolitikájában, In. Grotius Budapest, 2007. p. 35. www.grotius.hu/GaradnaiZoltan

A De Gaulle-i keleti nyitás politika első lépései (1963. január 14.-1963. december 31.), In. Külügyi Szemle, 2007/1. p. 172-194.

TANULMÁNYKÖTETEK

A „békés egymás mellett élés” értelmezése, In: Közel-Múlt Húsz történet a 20. században, Budapest, 2002. Szerk.: Majtényi György-Ring Orsolya, p. 65-73.

Nyitási kísérlet a magyar-francia kapcsolatokban, In. Magyar külpolitika a 20. században. Budapest 2004. Zrínyi Kiadó. Szerk.Gazdag Ferenc-Kiss J. László, p. 173-192.

L’interprétation de la politique européenne du Général de Gaulle en Hongrie (1963-1968), In. Les Deux Europe, Chantal Delsol et Máté Botos, Paris, Sandre 2007. p. 369-390.

KONFERENCIA-KIADVÁNY

Hungarica gyűjtemény a Magyar Országos Levéltár mikrofilmtárában, In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár-Budapest, Budapest, 2003. p 210-220.

La Hongrie de János Kádár et le processus d’Helsinki, In. Vers la réunification de l’Europe. Apports et limites du processus d’Helsinki de 1975 a nos jours, Sous la direction de Elisabeth du Réau et Christine Manigand, L’Harmattan, 2005. p. 123-139.

A Kádár-rendszer nemzetközi restaurációjának első lépései a magyar-francia kapcsolatok tükrében, In. Távolodás és közelítések. Rendszerváltás és Kádár-korszak, Budapest, 2008. p. 143-162.

L’intreprétation de la détente en Hongrie, Le cas des relations franco-hongroises, (1976-1985). Megjelenés alatt, 2008. p. 20.

SZERKESZTŐI MUNKA

Révai Új Lexikona

A.) Megyetörténeti cikkek szakszerkesztője (1995-1997.)

B.) Megyetörténeti szócikkek

1.         Alsó-Fehér
2.         Arad
3.         Árva
4.         Bars
5.         Bars-Hont
6.         Bács-Bodrog
7.         Békés
8.         Beszterce-Naszód
9.         Bihar
10.       Brassó

Adatbázis

Az Országos Levéltár mikrofilmjeinek elektronikus adatbázisa (C, D, G, H, I, K-L, P, Q, S, T, Z szekciók).

CIKKEK, NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNYOK

Beszámoló az V. Barcelonai Európai Levéltári Konferenciáról, Levéltári Szemle, 1998/3. p. 55-59.

A magyar-francia diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelése 1963-ban, Archivnet, 2001/ 2. sz..

Bizalmas jelentés a magyar államférfiak moszkvai útjával kapcsolatos közvélemény-kutatásról, Archivnet 2001/3. sz.

A magyar közvélemény álláspontja a „dunamenti együttműködés” kérdéséről (1946. február-április.). Viszket Zoltánnal közösen, Archivnet, 2002/2. sz.

A magyar közvélemény álláspontja a határkérdés rendezése, és a kisebbségek helyzetéről (1946. február-április.). Viszket Zoltánnal közösen, Archivnet, 2002/3. sz.

A békés egymás mellett élés „értelmezése”. Kádár János és Pierre Francfort francia nagykövet négyszemközi beszélgetése (1964. január 24.), Archivnet, 2002/5. sz.

Georges-Henri Soutou: Az ötvenéves háború. A kelet-nyugati kapcsolatok (1943-1990). La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest (1943-1990), Külügyi Szemle, 2002/3. szám. p. 210-216 (ismertetés).

A magyar közvélemény álláspontja a „köztársaság-ellenes” összesküvésről (1947 január). Viszket Zoltánnal közösen, Archivnet, 2003/1.sz.

Magyarország egy francia diplomata szemével. Pierre Francfort követ „első benyomásai” (1962. április 11.), Archivnet, 2003/2. sz.

Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1920-1921, Összeállította és szerkesztette: Ádám Magda és Ormos Mária, Akadémiai kiadó, Budapest, 2006. p. 333. (Ismertetés) Levéltári Közlemények, 77. évfolyam 2006/2. sz. p. 4.

Épül a világ második legnagyobb levéltára, Webszemle, In. Levéltári Szemle, 56. évfolyam, 2006/3. sz. p.1.