Ithaka program 2014

Beszámoló az MNL OL NKA Ithaka pályázata segítségével megvalósított kanadai hungarika kutatásról

 

Az MNL OL (2013-ban) kanadai hungarika pályázatát egy feltáró jellegű kutatási projekt első szakaszára adta be, s az egy hónap időtartamú ott tartózkodással 2014. szeptember 27. és október 27. között a következő állomásokat érintő kutatásra nyílt lehetőség: Victoria, Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, Kingston, Toronto, Hamilton, Ancaster.

Az elsődleges feladat a fenti helyszíneken a magyar kulturális központokkal (Magyar Házakkal), egyesületekkel, egyházakkal való kapcsolatfelvétel volt, a későbbiekben végezhető szisztematikus iratmentés előkészítése, a magánirat-hagyatékok feltárása, valamint kanadai levéltárak magyar vonatkozású anyagairól történő információszerzés. Természetesen ahol az ottlét ideje alatt iratmentési igény merült fel, vagy reálisan megközelíthető távolságban kapcsolatteremtésre nyílt lehetőség magyar szervezetekkel, ott ugyancsak megkíséreltük a feltáró, mentő, kapcsolatteremtő munkát. Első lépésben két fő helyszínnel – Vancouver és Toronto –, valamint a földrajzilag hozzájuk viszonylag közeli településekkel foglalkoztunk. Elsősorban emigráns iratanyag fellelhetőségéről voltak információink, de Hamilton esetében jóval korábbi iratok felkutatása is eredményes volt. Ahol a magyar kulturális központok képviselőivel, egyházak vezetőivel, idős magyar emigránsokkal találkoztunk, ott – fogadókészség esetén – interjút is készítettünk. (A hangfelvételeket az MNL OL Oral History gyűjteményében helyezzük el.)

Victoriában felkerestük a Victoriai Magyar Társaskört, találkoztunk jelenlegi elnökével, Vaszkó Ágnessel. Iratanyagaikat is áttekintettük. Interjút készítettünk Miska János, író, lapszerkesztő, bibliográfussal, kanadai hungarika anyagok kutatójával; Benkő Géza, egykori társasköri elnökkel, és Szíjj Judit egykori titkárral, jelenlegi programfelelőssel. Vancouverben sikerült fellelni a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület (Magyar Ház) iratanyagát, amelyről jegyzéket készítettünk. Találkoztunk a helyi vezetőkkel, valamint Ábrahám Tiborral a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnökével. Ismertettük az MNL OL hungarika programját, s a levéltári iratmentésben rejlő lehetőségeket. Felvettük a kapcsolatot Kossuth Évával, a Tárogató című folyóirat (Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület lapja) egykori főszerkesztőjével, valamint felkerestük az Első Magyar Református Egyházat, ahol a közösségben beszéltünk az MNL OL iratmentési szándékáról. Torontóban hasonlóképpen sikerült kapcsolatba lépni egyesületekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel. Látogatást tettünk Jordán Emőkénél, a Könyvbarátok Klubja elnökénél, a Torontói Magyar Ház egykori munkatársánál. Felkerestük Szabó Katalint, a dr. Halász János Könyvtár igazgatóját, s a könyvtár meglátogatása mellett felvettük a kapcsolatot Vass Zoltánnal, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkészével, s meglátogattuk az egyházközséget is. Mindkét helyszín a Mikes Kelemen program gyűjtőpontja. A református egyház őrzi egy korábbi, azóta már megszűnt magyar református gyülekezet iratait is. Részt vettünk egy új egyesület, az Extra Hungariam Foundation For Hungarian-Canadian Culture and Heritage Alapítvány alakuló estjén, valamint a Torontói Magyar Könyvbarátok Társasága és a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége által szervezett október 23-i megemlékezésen. Interjút készítettünk Aykler Bélával, a Kanadai Magyarság (Kékújság) kiadójával, a Rákóczi Szövetség elnökével, a Magyarságismereti Mozgótábor fő szervezőjével. Niagara Fallsban Mézes Miklós, volt Demokrata Néppárti országgyűlési képviselőt kerestük fel, aki az MNL OL számára korábban átadott iratanyagok kiegészítéseképpen mondta el kérdéseinkre életpályája legérdekesebb szakaszait a vele készített interjú során. Feltáró munkát végeztünk az Ottawában a Kanadai Nemzeti Levéltárban. A magyar vonatkozású fondok segédleteinek fotózása, valamint két nagyobb terjedelmű iratanyag átnézése valósult meg (Demmer György iratai: George Demmer Collection, R 11529 – 00011-6; Dreisziger Nándor iratai R 11951). Igen értékes, nagyon sok magyar vonatkozású adatot tartalmazó anyag. Dreisziger Nándorral (Kingston) interjút is készítettünk, aki az Ottawában tanulmányozott iratok kiegészítéseként számos információval látott el minket. Itt mondunk köszönetet Roller Istvánnak, aki az Ottawában a Nemzeti Levéltárban történt kutatásunk során végig segítségünkre volt. Montrealban felkerestük Rajcsányi Júliát, a Montreali Magyar Bizottság vezetőségi tagját, a magyar iskola volt igazgatóját, de kanadai tartózkodásunk alatt még számos egyesületi vezetővel, illetve emigráns magánszeméllyel sikerült találkoznunk Henry Müller (Hamilton), Hertelendy József (Toronto, Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagja), Draskóy György (Vancouver), akikkel beszélgetést folytattunk, s közülük többekkel interjút készítettünk.

A kanadai magyarság szervezetei, a Magyar Házak, egyházak, egyesületek egyértelműen pozitívan fogadták a Magyar Nemzeti Levéltár hungarika projektjének bemutatását, s az iratmentési feladatokra fogékonyak lennének. A megkezdett feltáró munka egyrészt folytatható lenne még fel nem keresett területeken való kapcsolatteremtéssel, s a már megszerzett információk birtokában meg lehetne kezdeni a feltárt hungarika anyagok sorsának rendezését. (Helyi biztonságba helyezés, hazahozatal, vagy digitalizálás.)

Köszönetet mondunk az NKA Ithaka programjának utunk támogatásáért, valamint vendéglátóinknak, interjúalanyainknak, azoknak a közösségeknek és magánszemélyeknek, akik útbaigazítással, adatokkal, információkkal bármilyen formában segítették munkánkat.

 

Kovács Eleonóra, dr. Kollega Tarsoly István