Ithaka program 2013

Szakmai beszámoló

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) az NKA 2013. évi Ithaka-programja kiírásának alapulvételével (iratanyag-vásárlás, utazás, szállás, tárolóeszközök) nyújtott be pályázatot, két egyesült államokbeli, térben egymáshoz közel lévő (Boston, Stamford) iratanyag feltárására és hazahozatalának előkészítésére.

A pályázat két szakember célországba utazásával számolt, akiknek feladatuk volt, hogy a pályázatban meghatározott hungarikaanyagot minimálisan rendezzék, jegyzéket és fényképes dokumentációt készítsenek arról.

A pályázatban vállalt két iratanyag-feltárás teljesítésén kívül a későbbi hungarikafeltárások megkönnyítése érdekében a new yorki konzullal, a new yorki kulturális intézet vezetőjével, továbbá a new brunswicki Amerikai Magyar Alapítvány vezetőivel is találkoztunk.

Utazás

 

 

Bostonban dr. Garai Gábor ügyvéd, tiszteletbeli magyar konzul biztosított számunkra kényelmes munkakörülményeket a konzulátus irodáiban (111 Huntington Avenue), minden technikai feltételt megadtak a munkánkhoz.

Boston (111 Huntington Ave, 26. emelet)
Városi kilátások

Stamford
Őszi fények

Bostonban 2011. november 12-15. között rendeztük az 1964-ben létrehozott Bostoni Magyarok Egyesülete, majd annak jogutódjaként működő Massachussets-i Magyarok Egyesülete iratanyagát. A három személytől begyűjtött 9 különféle méretű dobozban nyitott mappákban (ún. folderekben) vagy gyűrűs kötetekben voltak az iratok. A mappákat oly módon rendeztük, hogy abból azért az eredeti őrző személy is megállapítható legyen, az anyagot új mappákkal láttuk el és átdobozoltuk (7 új dobozba fért az anyag), továbbá jegyzéket készítettünk ahhoz. A duplumokat (elsősorban rendezvények nyomtatványai, meghívók stb.) elkülönítettük. (A nyomtatványokból mintát hoztunk.) Az iratanyagot maradandó értékűnek tartjuk, amely hű képet ad az egyesület működéséről, az anyaországgal való kapcsolatáról, a nemzeti identitás megőrzésére irányuló törekvéseiről. A jegyzéket oly módon készítettük el, hogy rövid tartalmi összefoglalót is készítettünk az egyes mappákhoz. A fontosabbnak ítélt dokumentumokról digitális felvételeket is készítettünk. Az elvégzett munkánkról 2013. november 16-án az MME tagjainak beszámoltunk a szállásunkon rendezett összejövetelen. Az iratanyag teljes terjedelme kb. 2,6 ifm, súlya kb. 200 font (90 kg).

A feldolgozandó dobozok...

…a munka befejeztekor

Stamfordban 2013. november 18-20. között Jeszenszky Imréné Gaál Mária naplóinak (1923-2004) jegyzékbe foglalását és rövid tartalmi feltárását, valamint az első 12 napló digitális felvételezését végeztük el.  Az iratanyag terjedelme 2,03 ifm, súlya 56 font (25,5 kg).

New Yorkban fogadott bennünket Dán Károly főkonzul úr, akit tájékoztattunk az MNL iratfeltárási tevékenységéről, a hungarikafeltárásokról, és akivel áttekintettük a levéltári anyag hazaszállításának lehetőségeit.

New Brunswickban a new yorki magyar kulturális intézet közvetítésével felkerestük az Amerikai Magyar Alapítványt (American Hungarian Foundation), ahol Molnár Ágoston elnök és Hajdu-Nemeth Gergely ügyvezető fogadott bennünket. Kölcsönösen tájékoztattuk egymást tevékenységünkről, és röviden megismerkedtünk az ott őrzött iratanyaggal (ennek feltárását a 2014. évi ITHAKA-pályázatban tervezi az MNL).

 

Köszönet

Az iratanyag-feltárásban számos személy támogatása biztosította a pályázat sikeres megvalósítását. Magyarországon a legfőbb köszönet az NKA-t illeti, mert támogatásával az utazás főbb költségeit biztosíthattuk. Ezen túl, köszönet illeti bostoni, stamfordi, valamint new yorki és new brunswicki vendéglátóinkat is.

Kovács Eleonóra, Reisz T. Csaba