XII. Gazdasági hivatal

Telefonszám:-
Fax szám:-
E-mail:info@mol.gov.hu
  
Tevékenység leírása: 
A Gazdasági Hivatalnak két osztálya van:

a) A pénzügyi, számviteli és munkaügyi osztály

Az osztály feladatai:

/1/ az intézmény költségvetésének tervezése,

/2/ az előirányzatok felhasználásának ügyintézése,

/3/ a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítása,

/4/ az intézményi vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása

/5/ munkaügyek intézése és adatszolgáltatása

/6/ a házi pénztár kezelése

/7/ a könyvvezetés

/8/ a bérelszámolási, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői, ellenőrzési FEUVE kötelezettséggel és adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása

b) A Műszaki osztály
Az osztályon belül három gondnokság működik, az 1. sz. (Bécsi kapu téri), a 2. sz. (Hess András téri) és a 3. sz. (Bécsi úti) gondnokságok. A gondnokságokat a gazdasági igazgató által – a főigazgató egyetértésével – megbízott dolgozók vezetik.

Az osztály feladatai:

/1/ a levéltár használatában lévő ingatlanok működtetése, fenntartása és üzemeltetése,

/2/ felújítási, nagyjavítási és beruházási ügyekkel kapcsolatos műszaki ügyintézés,

/3/ a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a munkavédelmi oktatás szervezése,

/4/ a Levéltár gépjárműveinek fenntartása és üzemeltetése,

/5/ a Levéltár anyagraktárainak, kiadványraktárainak és vagyonleltárainak kezelése,

/6/ a feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése és folyamatos biztosítása a szervezeti egységek számára,

/7/ a Levéltár kiadványainak terjesztésével kapcsolatos ügyek intézése.

 

Nyomtatás