X. Állományvédelmi Osztály

Telefonszám:(+36 1) 355–6575
Fax szám:(+36 1) 375–9449
E-mail:info@mol.gov.hu
  
Tevékenység leírása: 
a) Az osztály feladatai:

/1/ a Levéltár őrizetében levő károsodott levéltári és könyvtári anyag fertőtlenítése, konzerválása és restaurálása;

/2/ a Levéltár irat- és könyvraktárainak állományvédelmi felügyelete, ellenőrzése;

/3/ a levéltári anyagot őrző szervezeti egységekkel együttműködve a Levéltár éves és hosszabb távú állományvédelmi munkatervének kialakítása;

/4/ új levéltárépület illetve raktárhelyiség létesítésének és használatbavételének állományvédelmi szempontból történő véleményezése;

/5/ a levéltári állományvédelemmel kapcsolatos kutatások eredményeinek gyűjtése, rendszerezése, elemzése és közreadása, új anyagok, eszközök és eljárások kipróbálása és meghonosítása;

/6/ a levéltári állományvédelem körében ingyenes szaktanácsadás más levéltárak részére;

/7/ ingyenes szaktanácsadás a védett levéltári anyag konzerválása és restaurálása kérdésében;

/8/ könyvkötészeti munkák végzése a Levéltár könyvtára számára;

/9/ állományvédelmi (fertőtlenítési, konzerválási, restaurálási) munkák végzése – díjazás ellenében, szerződés keretében – a munkatervben jóváhagyott arányban más közgyűjtemények és magánszemélyek számára.

 

Nyomtatás