IX. Kutatószolgálati és tájékoztatási Osztály

Telefonszám:-
Fax szám:-
E-mail:info@mol.gov.hu
  
Tevékenység leírása: 
a) Az osztály feladatai:

/1/ a Bécsi kapu téri épületben működő kutatószolgálat keretében, a Levéltár Kutatási és másolási szabályzata alapján biztosítja az I., II. és III. osztályok által kezelt levéltári anyaghoz történő hozzáférést, ellátja a kutatók regisztrálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket.

/2/ az /1/ pontban foglaltaknak megfelelően biztosítja a kutatói megrendelésre készülő és levéltári ügyviteli célú iratmásolatok elkészítését.

/3/ ellátja a Levéltár által őrzött levéltári anyag jellegére, összetételére, feldolgozottságára és hozzáférhetőségére vonatkozó írásbeli és szóbeli ügyfél–tájékoztatási feladatokat.

/4/ ellátja a hazai és külföldi tudományos célú iratkölcsönzések adminisztratív teendőit és nyilvántartását.

/5/ nyilvántartja és koordinálja a Levéltár Bécsi kapu téri épületébe érkező látogató-csoportokat, az iratőrző osztályok munkatársainak a bevonásával gondoskodik a szakszerű idegenvezetésről.

b) Az osztály keretében működik a Diplomatikai informatikai (Dl–Df.) programcsoport, amely elektronikus úton rögzíti és feldolgozza a középkori oklevélgyűjtemény adatait és regesztáit.

 

Nyomtatás