Főigazgató-helyettes II.

Telefonszám:-
Fax szám:-
E-mail:info@mol.gov.hu
  
Tevékenység leírása: 
Feladatai:

- Felügyeli és koordinálja a IV. Gazdasági szervek osztálya, az V. Politikai kormányszervek és MDP–MSZMP iratok osztálya (1945–), a VI. Gazdasági kormányszervek (1945–) osztálya, a VII. Kormányzati gyűjtőterületi osztály, a XV. Informatikai és Szervezési Főosztály szakmai, humánpolitikai és ügyviteli tevékenységét, véleményezi éves munkatervüket és beszámolójukat.
- Előkészíti a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek működési feltételeivel és szakmai tevékenységével összefüggő koncepcionális döntéseket, felügyeli a döntések végrehajtását.
- A főigazgató megbízása alapján egyedi esetekben ellátja a Levéltár hazai és nemzetközi szakmai képviseletét a felügyeleti területét illető kérdésekben.

 

Nyomtatás