Programismertető

 

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Bécsi kapu téri palotája Magyarország első és hosszú ideig egyetlen eredetileg is levéltári célokra tervezett épülete, amely 1913–1918 között készült, belső díszítését és így végső formáját pedig 1924–1929 között nyerte el.
Az épület belső díszítésének elkészítése gróf Klebelsberg Kuno belügy-, majd  vallás- és közoktatásügyi miniszter (1922–1931) érdeme. Klebelsberg az épület nyilvános tereiben látható történelmi jelenetek elkészítését a korszak elismert művészére, Dudits Andor festőre bízta, a dekoratív falfestmények, a címeres üvegablakok és más díszes berendezési tárgyak pedig Róth Miksa üvegművész műhelyében készültek.

Dudits Andor 150 évvel ezelőtt született. A kerek évfordulóhoz igazodva, az MNL emlékévet hirdet.
A Dudits Andor|150 Emlékév célja,

 • hogy az MNL a maga szakmai eszközeivel (dokumentumaival, tudományos feltáró módszertani, továbbá oktatási-közművelődési tapasztalatával) méltó módon megemlékezzék az első levéltári célra emelt épület belső díszítő munkálataiban jelentős szerepet végző Dudits Andor festőművész életéről és művészetéről,
 • e megemlékezésen keresztül a levéltári épületre irányítsa a szakmai és közfigyelmet, kiemelve, hogy a levéltári gyűjtemény megőrzéséhez, feldolgozásához és hozzáférhetővé tételéhez szükséges fizikai elhelyezésre milyen gondot fordított a kormányzat az elmúlt másfél évszázad során,
 • erősítse és fejlessze a memóriaintézmények közötti szakmai kapcsolatokat és együttműködési formákat,
 • inspirálja a levéltártörténet és a 19–20. századi művészet levéltári forrásbázison megvalósuló kutatását.


E cél elérése érdekében az MNL

 • feltárja azokat az őrzőhelyeket, gyűjteményeket, könyvészeti és levéltári adatokat, amelyek Dudits Andor életére és alkotóművészetére, valamint az ehhez kapcsolódó levéltártörténetre vonatkoznak,
 • megszólítja a műtárgykereskedelmet és a magánszemélyeket, hogy a tulajdonukban lévő releváns emlékanyagot bocsássák az anyaggyűjtés és feldolgozás rendelkezésére,
 • az összegyűjtött információkat feldolgozza és minél sokrétűbb formában hozzáférhetővé teszi (előadások, kiadványok, rendezvények),
 • szakértőként közreműködik más intézmények Dudits Andor életművét bemutató programjaiban (kiállítások, kiadványok, egyéb rendezvények).Dudits Andor freskókartonja az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületének falképciklusához (Építészeti Múzeum)

Ez a freskókarton a Dudits Andor | 150 Emlékév célkitűzéseinek ikonikus összegzője, mert

 • a Dudits-életmű jórészt freskókartonokból áll, az anyag nagy része nem az MNL-ben, hanem más közgyűjteményben vagy magánszemélynél található,
 • az MNL egyik szakmai eszköze az állományvédelmi tapasztalata: az intézmény restaurálja és digitalizálja a máshol őrzött megóvandó emlékanyagot (vö. együttműködések),
 • a kép nemcsak Dudits Andor munkája, de éppen őt ábrázolja,
 • kartonról a megvalósult szekkó az MNL Bécsi kapu téri épületében (bejárat, jobbra) található, a művészt ábrázolja szerzetesként.