Egy repeszsérült könyv restaurálása

A tárgy tulajdonosa: Prímási Levéltár Esztergom

Méretei:195 x 226 x 68 mm

A könyv címe: Concilium Tridentinum

Jelzet: 2-37-3/7950

Tárgyleírás

Valódi bordára fűzött egészbőr borítású könyv. A latin nyelvü szöveget kézi merítésű lapokra nyomtatták fekete nyomdafestékkel, a címlap tanúsága szerint 1723-ban. A címlapon piros festéket is használtak. A lapok nagy részét paginálták, valamint minden lapot őrszóval láttak el. A külső margókra megjegyzéseket nyomtattak. A többnyire két dupla lapból álló íveket 5 db valódi szimpla bordára fűzték váltva, majd a könyvtestet körbevágták, gömbölyítették és a metszést piros festékkel spriccelve díszítették. A könyvtesthez rongypapírból készített hajtott előzéket fűztek, a táblák belső oldalára pedig még egy márványozott lapot is ragasztottak a ronygpapír fölé.

Pergamen alapra világoskék és natur színű fonállal oroszegőt varrtak, a gerincet papírcsíkokkal kasírozták. A bordazsinegek kibojtozott végeit, a papírtábla belső oldalára ragasztották. A könyvet vöröses-barna növényi cserzésű bőrrel borították, majd vassó oldattal márványozták. A gerincen a nyomok szerint pici sapkát készítettek. A gerincet növényi ornamentikával aranyozták, a második bordaközbe piros papírcímkét ragasztottak, rajta aranyozással a kötet címe olvasható. A bőrt a tábla élein körben vaknyomással díszítették. A táblára színes márványozott előzékpapírt ragasztottak le. A nyomokból ítélve a könyvnek hozzáfűzött előzéke volt. Nem volt színes márványozott röplapja, csak visszahajtották kissé a márványozott előzéklapot, és úgy fűzték az első, utolsó ívhez, majd a visszahajtást és a lapot is leragasztották.

A tárgy restaurálás előtti állapota

A könyvet repesz szilánkok károsították. Az eleje metszésen két helyen, és a fej metszésen egy helyen lyukasztotta át, és gyűrte fel a lapokat a repesz. Különösen a fejmetszésen keletkezett mély üreg a könyvtesten, itt a repesz ki is tépett a lapokból kisebb-nagyobb darabokat.  A repesz behatolása körül a lapokon sugár irányban szakadások is keletkeztek, és a lapok felgyűrődtek, mechanikailag összetapadtak. Emiatt a könyvet nem lehetett lapozni, olvasni. A lapok egyébként jó állapotúak, a fűzés ép volt.

A táblalemez is sérült az említett részeken, mindkét tábla hiányos volt, az első tábla rétegeire vált az alsó saroknál. A repeszlyukaknál hiányos, szakadozott, a sarkokon megkopott, elszakadt a borító bőr. A gerincbőr fejnél hiányos (a sapkarész az oromszegővel együtt elveszett), lábnál pedig sérült volt, és kis hiányok mutatkoztak rajta. A táblákat borító bőr a repeszlyukaknál és a sarkokon szintén hiányos, meggyengült, mechanikai szilárdságát elvesztette, felülete kissé kopott, a barka sérült. Az oromszegő lábnál elvált a gerinctől, de a bőrhöz még kötődött a pergamen alap, így ez az oromszegő megmaradt, bár erősen hiányos, a hímzőfonal egy része is megsemmisült, ill. elszakadozott. A pergamen alapon, a bőrsapkán, valamint a hátsó nyílásban, lábnál a bőrön is rovarrágás nyomai figyelhetők meg

A restaurálás menete

A könyv restaurálása, a lapok kisimítása és kiegészítése csak a könyv szétbontásával volt megoldható. Ezért először lebontottuk a kötést a könyvről, majd letisztítítottuk a gerincről a bőr és ragasztó maradványokat, végül ívekre bontottuk a könyvet. A lapokat szárazon szétválasztottuk egymástól és radír, Latex szivacs valamint ecset segítségével megtisztítottuk. Ezt követte a lapok nedves tisztítása langyos csapvízzel, majd a szárítás szívópapírok és deszkák között enyhén lenehezítve. Igyekeztünk a repesz okozta deformációt nedves állapotban minél jobban megszüntetni, a lapokat visszaigazítani eredeti formájukba. Száradás után a lapok roncsolódott, szakadozott részeit akrilát filmmel bevont fátyolpapírral megerősítettük és összefogtuk, a hiányokat fátyolpapírral kiegészítettük. Azért használtunk vékony anyagokat a kiegészítéshez és megerősítéshez, mert a lapok bizonyos területein a teljes  könyvtestet meg kellett erősíteni, így félő volt, hogy az nagyon megvastagodik a javítástól és ez később gondot jelent a kötés és a használat során. A javított lapokból újra összeállítottuk az íveket, préseltük, majd az eredetinek megfelelően 5 db valódi bordára, váltva fölfűztük. Az eredeti töredék alapján új, pergamen alapra kék-natúr fonallal varrt oromszegőt készítettünk, és a gerinc bordaközeit papírcsíkokkal kasíroztuk. Az erősen megrongálódott, deformált és hiányos táblák helyett új papírtáblákat szabtunk, és a bordazsinegek kibojtozott végeinek leragasztásával rögzítettük azokat a könyvhöz. Mivel az eredeti bőr szilárdságát és rugalmasságát elvesztette és erősen hiányos volt szükségesnek ítéltük egy új bőrborítás készítését. A könyvet tehát az eredetihez hasonló színűre színezett növényi cserzésű juhbőrrel borítottuk, majd erre ragasztottuk vissza az eredti bőr maradványait. A bőr színezéséhez CIBA Irgaderm fémkomplex színezéket használtunk, a ragasztást búzakeményítővel végeztük. Az előzékeket, és az eredeti márványozott előzéktükröt is leragasztottuk, majd védőtokot készítettünk a könyv számára savmentes kartonból.