S

 

 

   

 Sopron szabad királyi város 1622-ben nyert, V. Ferdinánd király által 1840-ben megújított címere

Fotó: Szelényi Károly

A pecsét képmezejében ezüst kváderkövekből emelt vár lebeg védőfalán öt fekete gótikus ablakkal, a falkoronán öt védőorommal. A védfalból két alacsonyabb, egy-egy ablakkal megbontott torony között, középütt egy magasabb, kétablakú torony növekszik. Mindhárom torony ostrompárkányzata háromormú. 

Forrás: www.nemzetijelkepek.hu/onkormányzati címerek