Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezési törvények hitelesített díszkötete

Bécs, 1867. június 28.

N 45 Archivum Judicum curiae [Országbírói Levéltár]  Ladula H. Privilegia recte articuli - Fasc. II. No. 1.

1867. május 29-én szavazta meg a magyar országgyűlés a Habsburg birodalom dualista átszervezéséről szóló kiegyezési törvények elfogadasát, amelynek eredményét az 1867. évi XII. törvénycikk tartalmazza. A Magyar Országos Levéltár a kiegyezési törvények három díszkötésű, kézzel írt, az uralkodó és a miniszterelnök saját kezű aláírásával, valamint a kancellária nagypecsétjével hitelesített példányát őrzi.