Papírmalmok Magyarországon

 
Papírmalmok Magyarországon

 

 
 


 LŐCSE Első papírmalmunk Lőcse városától északra, a Lőcse-patak mellett épült. Alapítási időpontját jelenleg nem ismerjük, valószínűleg 1515 előtt kezdhette meg működését. Papírkészítője Tamás mester volt, aki német-szilézia irányából érkezhetett Lőcsére. A papírmalom pusztulásáról Sperfogel Konrád krónikája, a Diárium tudósít. 1530. november 24-én reggel 9 órakor a késmárkiak által vezetett Kosztka-zsoldosok megrohanták Lőcsét és más épületekkel együtt felégették a papírmalmot is. A háborúskodások során a lőcsei levéltár többször leégett, ezért nagyon kevés lőcsei levél maradt fenn. A papírmalom vízjelét eddig nem sikerült azonosítani.

 

TALMÁCS (Nagyszeben-1.) A papírmalom építkezése 1573 szeptemberének végén indult meg a talmácsi határban, a Cód-patakon BERGER György papírkészítőmester irányításával. A papírmerítést 1574 második felében kezdték meg. 1574-1588 között a papírmalom Berger tulajdonában volt. BIRTHALMER Mihály papírkészítőmester alkalmazottként dolgozott mellette. 1588. július 30-án REWEL Márton és WIDMANN Valter papírkészítőmesterek vették meg a papírmalmot. Vízjelként Nagyszeben város címerét használták. Író-nyomó és csomagoló papírt készítettek. Piacuk elsősorban Nagyszeben város, az erdélyi nyomdák és a szomszéd vármegyék hivatalai voltak. 1599-ben a sellenbergi csatával kapcsolatos prédálások során a papírmalom épületei teljesen megsemmisültek.

 

A mohácsi vész után Erdélyben éledt újjá a papírkészítés. Az első erdélyi papírmalmot Hans Fuchs és Johannes Benkner alapította - Erdély legnépesebb települése, Brassó közelében - a Vidombák-patakon. Nevét is erről kapta: VIDOMBÁK (Brassó-1.). Első papírkészítője Hans FRÜH (Früe) volt. 1550-ben bekövetkezett haláláig író-nyomó papírokat készített. 1550-1561 között Hans Zipser papírkészítő bérelte a malmot. 1568-tól a Benkner család vette át az irányítást. 1584-ben Markus Benkner örökölte meg és 1600. augusztus 25-ig ő működtette. Ekkor portyázó katonák felperzselték az összes épületet. A Benkner család 1610-ben részben újjáépítette a malmot, de Nagy András hajdúkapitány csapatai 1611 januárjában ismét felgyújtották. Ezután a Benkner örökösök már nem áldoztak több pénzt az újjáépítésre, 1620 után pedig a papírmalom megmaradt  részeit  is  teljesen  elbontották.

 

KOLOZSVÁR A papírmalmot HELTAI Gáspár kolozsvári literátor és nyomdatulajdonos alapította 1564-ben a Szamos-folyó partján. Vízjele 1564-1567 között a pajzsba helyezett Tudás fája volt, törzsére tekeredő kígyóval. 1567-1577 között más rajzolattal, harántpólyával osztott pajzsban szintén a Tudás fáját szimbolizáló három alma jelenik meg Heltai GH monogramjával együtt. A papírmalom haláláig, 1574-ig az ő tulajdonában volt, majd 1584-ig özvegye, utána pedig 1587-től Borbála leánya vezette. 1587-től SCHESSBURGER Gáspár papírkészítőmester bérelte. 1597-től ifjabb Heltai Gáspár lett a tulajdonos. A vízjel 1575-1599 között Kolozsvár várkapus címerének különféle rajzi változata: HB (Hertel Péterné Heltai Borbála), KV (Kolos Var), KB (Kalusen Burg), VK (Villa Kolos, Villa Klausen) monogramokkal. 1599-1602 között CH (Caspar Heltai) és CS (Caspar Schessburger) monogramok fordulnak elő. A papírmalom késztermékei közül jó minőségű író-nyomó papírokat ismerünk. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Todoreszku vízjelrajzanyag mellékleteként fennmaradt a papírmalom díszes, fekete színű, kétnyelvű: CLAUSENBURGER SCHREIB PAPPIR és KOLOSVARI IRO PAPIROS feliratú, eredeti méretű rizsmajegye. Egyetlen példányos ritkaság. A nyomat megnevezi a papírkészítőmestert is, de csak hárombetűs monogrammal: C. I. F. A papírmalom a XVII. században áldozatul esett a Kolozsvár körül dúló háborús pusztításoknak.

 

KÖRMÖC-1. A papírmalom a Garam-folyó egyik mellékvizén működött. Első évtizedeinek történetéről csak vízjelei tanúskodnak, papírkészítőiről keveset tudunk. Róluk a első adatok a XVIII. század elejéről ismertek. 1700-1719 között RUBER Pál volt a mester, majd 1733-ban FREYSENSEN Kristóf, 1744-1770 között FREYSENSEN Éliás, 1788-1804 között KLÖCK Tádé, 1789-1806 között WAGNER Udalrik, 1799-ben NOVOTNI Mihály, 1803-1804 között BRÜDERLEIN Gottlieb,  1814-1838 között NOVOTNI János. A papírmalom korai vízjelei Körmöcbánya város címerének különféle változatait ábrázolják. Később a város védőszentjének, Szent Katalin vértanúnak a vízjelalakja tűnik fel sokféle rajzi változatban. Talapzaton állva és koszorúval övezve, attribútumaival, pallossal és pajzszsal. A körmöci vízjelmotívumok között megjelenik az oroszlán, a postakürt, a horgony, a vadember, Fortuna istenasszony, I. Ferenc király portréja és a magyar címer is többféle méretben, díszes rajzolattal. A papírmalmot a XVIII. század elején 25 kalapácsos, 2 kádas, 3 kerekes vízi- malommá, majd 1840-ben papírgyárrá alakították.

 

LIPTÓSZENTMIHÁLY A papírmalom a németlipcsei járásban, a Lipcse-folyón működött. Kétkerekes, 30 kalapácsos, egykádas, hollandival felszerelt vízimalom volt. Papírkészítői közül a Zima, a Sztampor és a Pánik család tagjai ismertek. 1667-1699 között ZIMA András, 1687-1696 között ZIMA János, 1699-1701 között ifjabb ZIMA János, 1727-1753 között SZTAMPOR Tamás, 1756-1765 között ifj. SZTAMPOR Tamás, 1786-ban HALLERY Pál, 1803-1822 között PÁNIK Pál, 1809-1826 között PÁNIK György, 1830-1844 között BUBALA István volt a papírkészítőmester. A papírmalom vízjeleiben a főmotívum két keresztbe tett kaszapenge. Ez megjelenik önállóan, lóherével és pajzsba helyezve is. A XVII. század végén Zima András vízjele a fiait saját vérével itató pelikán. Ezt követően a Sztamporok fő motívuma az érckígyó, a 4%-jeles szív, és az IHS (Jézus monogram, In Hoc Signo: E jelben győzni fogsz!). A Pánik családnál a koronás postakürt, az Anjou-liliom, a várkapu, a magyar címer és a koronás Mária-szimbólumok rajzi változatai fordulnak elő.  

 

 

 

 

1. TEPLIC (1613)

2. BAZIN (1620)

3. FELKA (1633 e.)

4. ALSÓRUZSBACH

5. LÁMKERÉK (1637)

6. KASSA (1640)

7. FELSŐRUZSBACH (1644)

8. KISSZEBEN-1. (1644)

9. ZBORÓ (1651)

10. GÖRGÉNYSZENTIMRE-1. (1655)

11. GÖRGÉNYSZENTIMRE-2. (1655)

12. ZNIÓVÁRALJA-1. (1656)

13. ZNIÓVÁRALJA-2. (1656)

14. TISZOLC (1663)

15. IGLÓ (1664 e.)

16. ZÓLYOMLIPCSE-1. (1664)

17. VÖRÖSKŐ (1675)

18. MUNKÁCS (1683 e.)

19. DOBSINA-1. (1686)

20. BOBÓT (1689)

21. POZSONYBOROSTYÁNKŐ (1690 e.)

22. POPRÁD (1692)

23. FELSŐSZALÓK (1696 e.)

24. NAGYSZALÓK (1696)

25. PODOLIN (1697 e.)

26. EPERJES (1697 e.)

27. FELENYED-1. (1699)


 

 

1. FELSŐKEMENEC (1710 e.)

2. NAGYSÁROS (1710 e.)

3. TERHELY (1710 e.)

4. RÓZSAHEGY (1715 e.)

5. DOBSINA-1. (1715)

6. KOLOZSMONOSTOR (1718)

7. PÉCSVÁRAD (1719 e.)

8. BÁRTFA-1. (1722)

9. SAJÓSZENTPÉTER (1725 e.)

10. KISSZLATINA (1726)

11. FOGARAS (1727)

12. PÁPA (1729)

13. KERCSESORA-1. (1730)

14. KÖRMÖCBÁNYA-2. (1730)

15. LÉKA (1731)

16. TEMESVÁR (1732)

17. BRASSÓ (1735 e.)

18. ÚJLEHOTA-1. (1741 e.)

19. HEJŐCSABA (1741 e.)

20. SZELEC (1742)

21. BAJNA (1742)

22. CSÁRI (1743 e.)

23. OLTBOGÁT (1743)

24. KISSZEBEN-2. (1744)

25. DEJTE (1747 e.)

26. KISPALUGYA (1750 e.)

27. SZINYELIPÓC (1752 e.)

28. LIPOLDFA (1752)

29. ROSKÁNY (1753)

30. NAGYSZEBEN-2. (1754 e.)

31. OCHTINA (1756 e.)

32. ÚJLEHOTA-2. (1757 e.)

33. NÁDASFŐ (1757 e.)

34. BOSÁC (1757 e.)

35. HRADEK (1757)

36. ALSÓKEMENEC (1758)

37. VÁGSOMFALU (1759 e.)

38. IMREG (1759 e.)

39. HRABÓC (1759 e.)

40. NAGYSZLABOS-1. (1759 e.)

41. SOMODI (1759)

42. BARKÓ (1760)

43. KÖZÉPFALVA (1760)

44. KERCSESORA-2. (1762)

45. BOROSTYÁNKŐ (1763 e.)

46. PÉCS (1764)

47. ÓTURA (1765)

48. BESZTERCEBÁNYA-1.  (1766)

49. SEBESVÁR (1770 e.)

50. ORLÁT (1770)

51. SZENTENDRE (1771 e.)

52. BJELIPOTOK (1771 e.)

53. NOVAVILLA (1771)

54. PODBJEL (1771)

55. MORAVÁN (1772 e.)

56. KOKOVA-1. (1772)

57. SZÁSZSEBES (1772)

58. ROCHFALVA (1774)

59. BORONÁS (1777)

60. NECPÁL (1778 e.)

61. ROZSNYÓ (1779 e.)

62. DOLHA (1780 e.)

63. FEKETELEHOTA-1. (1780 e.)

64. NIZSNA (1781 e.)

65. DIÓSGYŐR (1782)

66. ZÓLYOMLIPCSE-2. (1783)

67. MURÁNY (1784 e.)

68. SZILVÁS (1784 e. )

69. TARCA (1784 e.)

70. FIUME (1784)

71. SZEPESOLASZI (1785 e.)

72. ALVINC (1785)

73. PÁRNICA (1785)

74. NADABULA-1. (1785)

75. EBEDEC (1785 e.)

76. GÁCS (1786 e.)

77. NEMESKOSZTOLÁNY (1786 e.)

78. RAJEC (1786 e.)

79. NAGYCHOCHOLNA (1786 e.)

80. BERSZTÉNY (1786 e.)

81. ERDŐHORVÁTI (1786)

82. VISZOLAJ (1786 e.)

83. BESZTERCEBÁNYA-2. (1786)

84. DÉDES (1787)

85. BORGÓPRUND (1787)

86. CSETNEK (1790 e.)

87. SÓLY (1790)

88. GÖLNICBÁNYA (1791 e.)

89. SZINYE (1792 e.)

90. VÁRASFENES (1793 e.)

91. TEPLICSKA (1793 e.)

92. KOKOVA-2. (1793 e.)

93. HUSZT (1793 e.)

94. BELÉNYES (1793 e.)

95. ZBORÓ (1793)

96. MAGYARÓ (1793)

97. ALSÓHRABONICA (1793)

98. BÁRTFA-2. (1795)

99. BÁRTFA-3. (1798)

100. PERLEP (1799 e.)

101. NAGYSZLABOS-2. (1800 e.)

102. NAGYSZLABOS-3. (1800)

103. SVEDLÉR (1801 e.) 
 
 
 
 

1. KISSZEBEN-3. (1803)

2. SÁRÓ (1803)

3. ÓLUBLÓ (1805 e.)

4. BUSÓC (1809 e.)

5. DOMÁNIS (1810 e.)

6. MATEÓC (1814 e. )

7. APÁTFALVA (1818)

8. LUKÓ (1819 e.)

9. NAGYSIKÁRLÓ (11819 e.)

10. MÁLYI (1819 e.)

11. MASZNIKÓ (1820)

12. HIRSCH (1820)

13. FELENYED-2. (1821)

14. MERÉNY (1823 e.)

15. JESZENŐREMETE (1825e.)

16. VELCSŐC-1. (1826 e.)

17. ÓCSAD (1826 e.)

18. NADABULA-2. (1826 e.)

19. KOKOVA-3. (1826 e.)

20. HIRD (1826 e.)

21. VELCSŐC-2. (1826)

22. STOMFA (1828 e.)

23. HERMANEC (1828)

24. ZAYUGRÓC (1829 e. )

25. IGAL (1829)

26. NAGYKEMENCE (1830 e.)

27. HERVARTÓ (1830 e.)

28. BARTOSFALVA (1830 e.)

29. FEKETELEHOTA-2. (1832 e.)

30. CSÍKSZENTMÁRTON (1832)

31. BERZEVICE (1833 e.)

32. OLAJPATAK (1833 e.)

33. CSÍKSZENTKIRÁLY (1835)

34. RIMAKOKOVA (1835)

35. OMPITÁL (1837)

36. FELEK (1839)

37. GELENCE (1841)

38. TRENCSÉNTEPLIC (1842 e.)

39. PINKAFŐ (1842 e.)

40. PRÁZSMÁR (1850)

41. MIHÁLYI (1858 e.)

42. POZSONY (1869 e.) 
 
 
 
 

A XX. században alapított magyar papírgyárak (alfabetikus lista):

 

1. BALATONFŰZFŐ (Veszprém vármegye)

Hazai Papírgyár Rt. (1927-1948)

 

2. BALATONFŰZFŐ (Veszprém vármegye)

Fűzfői Papírgyár (1948-

 

3. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Csepeli Papírgyár NV (1948-

 

4. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Első Magyar Cartonlemezgyár Rt. (1923-1948)

 

5. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Fellner Leo műszaki papírgyára

 

6. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Hungária papírlemez- és papírgyár rt.

 

7. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Krantz Károly és Testvére papírgyár

 

8. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Leykam-Josefsthal papíripar rt.

 

9. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Mediano S. D. szivarkapapírgyár rt. (1922-1945)

 

10. BUDAPEST (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Neményi Testvérek Papírgyár Rt. (1924-1948)

 

11. DUNAÚJVÁROS (Fejér vármegye)

Dunaújvárosi Papírgyár 1963-tól

 

12. NAGYMAROS (Hont vármegye)

Danubius papírlemez és papírgyár rt. (1918)

 

13. SZENTENDRE (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)

Szentendrei Papírgyár Rt. 1937-től

 

14. SZOLNOK (Szolnok)

Szolnoki Papíripar Rt. (Szolnoki Papírgyár) (1935-2008)

 

 

A XX. században alapított magyar papírmalmok (alfabetikus lista):

 

1. ARNÓT

Arnóti papírmalom (1997-)

 

2. BUDAPEST

Budai papírmerítő műhely (?-)

 

3. MISKOLC-HÁMOR

Hámori papírmalom (1995-)

 

4. SZEGED

Násztor papírmerítő műhely (1995-)

 

5. SZENTENDRE

Vinczemill papírmalom (1985-)

 

6. SZÉKESFEHÉRVÁR

Mep papírmerítő műhely (1994-)

 

 

A XXI. században alapított magyar papírmalmok (alfabetikus lista):

 

1. SOPRON

Juhász papírmerítő műhely (2002-)

 

2. SZÉKESFEHÉRVÁR

Alba Regia papírmalom (2008-)